Відкритий Чемпіонат Львівської області з радіозвязку на УКХ

РЕГЛАМЕНТ
 змагань

Відкритий Чемпіонат Львівської   областi з радіоспорту 

(зв’язок на УКХ) Польовий день -2014“.

 

 

Чемпіонат Львівської областi з радіоспорту (зв’язок на ультра коротких хвилях ), надалі по тексту – змагання,  проводиться  одночасно з третіми  субрегінальними європейськими змаганнями  IARU REG 1, міжнародними змаганнями “Польовий день ” та Чемпіонатом України з радіозв’язку на УКХ. Змагання проводяться відповідно до діючих “Правил змагань з радіоспорту” , “ЄСКУ”,  та цим Регламентом.

 

 

1.  Цілі та завдання змагань.

 

1.1 Підтримка  технічних видів спорту серед радіоаматорів,  популяризація  радіоспорту через  участь у змаганнях .

1.2  Підвищення операторської майстерності спортсменів.

1.3  Виявлення сильніших спортсменів і команд  Львівської області .

1.4  Виконання нормативів ЄСКУ.

1.5 Проведення максимальної кількості  зв’язків та встановлення максимальної дистанції зв’язку.

 

  1. Час і місце проведення.

 

 

2.1    Змагання проводяться  у перші повні вихідні (субота та неділя) липня з 14: 00 UT (аналог GMT) суботи до 13:59 UT (включно) неділі. У 2014 році  змагання проводяться  5 – 6 липня.

2.2    Учасники  змагань  повинні бути розташовані  на території України , знаходячись в стаціонарних або польових умовах.

 

  1. Керівництво та організація проведення змагань.

 

3.1 Загальне керівництво проведення змагань здійснює Державна служба молоді і спорту України , та обласна організація радіоаматорів. Організація змагань  покладається на Львівський клуб короткохвильовиків – Львівське відділення ЛРУ.

 

  1. Учасники змагань

 

4.1 У змаганнях  приймають участь команди радіоспортсменів  (склад команди – 3 особи) та спортсмени в індівідуальному заліку.

Органiзацiй якi   вiдрядили  команду на участь у змаганнях зобовязані забезпечити команду передбаченими ЕСКУ документами. Наказом по організації що відрядила команду призначається   відповідальний за техніку безпеки на час участі в змаганнях, та наявність медичного освідчення членів команди  до участі в змаганнях .

4.2 Змагання здійснюється в  кількох категоріях .

4.3 Категорії учасників:

Іноземні учасники, Українські  учасники  та спортсмени учасники  змагань з львівської  області.

А (колективні станції)

А.1  – MOMB, (CW, PHONE), «144 МГц» і «432 МГц»;

А.2 – (  станції що працюють в польових умовах, і використовують  у кличному знаку /Р або ті які працюють вкороченими кличними знаками )

B (індивідуальні станції)

B.1- SOMB, (CW, PHONE), «144 МГц» і «432 МГц»:

B.2- SOSB, (CW, PHONE), «144 МГц»:

B.3- SOSB, (CW, PHONE), «432 МГц»:

B.P. – (  станції що працюють в польових умовах, і використовують  у кличному знаку /Р ).

C – ( молодіжні  станції , вік оператора  до 20 років включно,

D –  іноземні  станції .

 

Примітки:  для виконання спортивних нормативів ЄСКУ до заліку приймається результат роботи у діапазонах «144 МГц» і «432 МГц».

 

  1. Умови проведення змагань

 

5.1 Проведення найбільшої кількості радіозв’язків між учасниками,  в діапазонах : «144 МГц» і «432 МГц».

5.2 Види роботи «телеграф» (CW), «телефон» (PHONE – SSB і FM).

5.3 Під час проведення кожного звязку  передається контрольний номер, який складається з: RS (RST), порядкового номеру звязку та шестизначного номера  QRA-локатора.

Нумерація встановлених зв’язків  – окрема на кожному діапазоні. Повторні зв’язки  на одному діапазоні до результату не зараховуються. При наявності таких , учасник зобов’язаний вказати на зв’язок який підлягає до зарахування .

5.4  До заліку приймаються звязки, проведені з використанням усіх видів проходження, за вийнятком звязків крізь активні ретранслятори.

5.5 Часом проведення звязку вважається час на момент його закінчення. Розбіжність часу проведення QSO дозволяється не більше як дві хвилини.

5.6  Усі робочі місця, антени та апаратура учасників повинні бути розташовані на єдиній площині діаметром не більше 500 метрів.

5.7  Дозволяється використання публічних «мереж повідомлення» і призначення скедів.

 

  1. Суддівство змагань

 

6.1 Суддівство змагань забезпечує Головна суддівська колегія (ГСК), склад якої оголошується не пізніше, ніж за мiсяць до початку змагань, його організаторами.

6.2  Головна суддівська колегія  на протязі трьох  місяців зобов’язана визначити переможців та повідомити  про них на офіційному сайті  ЛКК та інших засобах масової інформації.

6.3 Забороняється передача обов’язкових параметрів звязку будь якими каналами зв’язку, відмінними від роботи в ефірі на наданому діапазоні – кличні сигнали, контрольні номера, час звязку,

6.4 Зв’язок з повторно переданим контрольним номером підлягає анулюванню. При наявності в звіті непослідовно переданих номерів (за плинним часом), зв’язки також належать анулюванню. В разі наявності цих порушень, а також пропущених номерів у сумі більш 5 % від кількості проведених зв’язків, учасник вилучається з заліку і його звіт переводять в категорію «для контролю».

 

 

7.    Порядок оформлення звітів

7.1 Кожний учасник, незалежно від кількості проведених QSO, надсилає звіт в електронному вигляді стандарту EDI (окремо за кожен діапазон)до головної суддівської колегії ЛКК та суддівської колегії  Чемпіонату України.

 Як виключення, допускається виконання та надсилання рукописного звіту на папері лише до суддівської колегії ЛКК.

7.2 Звіт є одночасно заявою на участь у змаганнях.

7.3 Звіти (електроннi та на паперi) повинні бути надіслані на адресу ГСК не пізніше 7-ми діб після закінчення змагань (першою добою лічення є понеділок після закінчення змагань).  Дата вiдправки паперового звiту визначається по штемпелю поштового вiдправлення. Термiн очікування поштових вiдправлень не бiльше ніж три тижні вiд закiнчення змагань.

7.4  Звіти, надіслані після вказаного терміну, не розглядаються.

7.5 Електронний звіт повинен складатися з текстових файлів звітів за діапазонами у форматі EDI. Ім’я кожного файлу звіту складається з символів кличного сигналу з розширенням, що позначає діапазон: хххххх.144, хххххх.432. Для кожного участника обов’язковим є надання ГСК персональних даних: прізвище, ім’я та по-батькові (на українській мові повністю, наприклад: Троцько Іван Олексійович.), спортивне звання або спортивний розряд. У разі відсутності звання або розряду, має бути позначка: БР (без розряду).

7.6  Форма звіту в електронному виді стандарту EDI – титульна частина та саме звіт про участь у змаганнях:

7.7                 До ГСК для електронного суддівства необхідно направити тільки EDI-файли за кожний діапазон з іменами формату: call.band наприклад: ur5wd.144, ur5wd.432.

7.8         Звіти необхідно направляти  на адресу: ten.r1534763949ku@go1534763949lcaru1534763949

Якщо звіт не приймається , його необхідно направити на

Адресу: ten.r1534763949ku@dw15347639495ru1534763949

7.9  У разі виявлення ГСК помилок, пов’язаних з формою звіту, а  також неповних  данних у заголовку або самому звіті,  звіт повертають спортсмену на доопрацювання. Термiн прийняття звiту повторно – 5 дiб.

7.10  ГСК не пізніше трьох місяців після закінчення змагань публікує таблицю результатів,

7.11  ГСК  має право самостійно одержати підтвердження роботи учасника з інших суддівських джерел ( евросервер, звіти по обміну , тощо…)

 

  1. Нарахування пунктів.

 

8.1 Пункти за звязки з учасниками  зараховуються після  перевірки  надісланих учасниками звiтiв та звітів одержаних з інших відкритих джерел

( IARU, ГСК ПД і інш. )

8.2  За кожний підтверджене після перевірки звязок нараховуються пункти з розрахунку один пункт за 1км відстані до кореспондента по QTH-loc.в пасмах 144 мгц , та 2 пункти на пасмах 432 мгц.

8.3  За результат приймається:

– під час роботи на одному пасмі – сума пунктів  за звязок;

– в багатопасмовому  заліку – сума пунктів, набраних на пасмах “144 МГц” і “432 МГц”, для колективних і індивідуальних учасників змагань,

8.4 Першість визначається в усіх категоріях учасників за найбільшою кількістю пунктів.

 

9  Порядок визначення переможців.

 

9.1  Підсумки змагань підводять в кожній категорії  за умови не менш 3 учасників в кожній з них. Для категорії з наявністю менш 5 учасників, ГСК має право приймати рішення про відзначення переможців.

9.2 Переможцям у категоріях  присвоюють звання “Чемпіон Львівської області з радіозв’язку на УКХ 2014 року”. Вони нагороджуються відзнаками відповідних ступенів.

9.3 Учасники змагань, що зайняли перші три місця в інших підгрупах, нагороджуються відзнаками відповідних ступенів.

9.4 Учасники змагань, що виконали норми і вимоги ЄСКУ, в установленому порядку оформляють спортивні звання та розряди.

9.5  Підводяться підсумки серед клубів. Приналежність учасника до клубу визначається по відповідному запису у звіті.

9.6  Результати серед учасників не Львівської області визначають за сумою пунктів.

9.7  Серед юних учасників (до 20 років вкл.) проводять окремий залік. Для учасників цієї категорії у звіті повинен бути проставленим рiк народження після П.І.Б. кожного учасника.

9.8  Меценати змагань  можуть встановлювати призи для будь якої з категорій учасників.

9.9 Техніки і спонсори команд (відзначені в звітах), що посіли перші три місця у кожній категорії, нагороджуються  відзнаками.

9.10 Нагородження переможців  здійснює організатор змагань.

 

  1. Безпека під час проведення змагань

 

10.1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» відповідальність за виконання вимог безпеки під час проведення чемпіонату покладається на кожного спортсмена (або начальника колективної радіостанції) які беруть на себе відповідальність за виконання Регламенту аматорського радіозв’язку України, а також вимог правил безпеки.

10.2  Невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

  1. Фінансування змагань

 

11.1  ЛКК несе витрати на проведення суддівства змагань та придбання нагород для переможців, та їх розсилку отримачам.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0