Дипломна гірська програма «Чарівні вершини Карпат» Львівського клубу короткохвильовиків та Національної радіоаматорської дипломної програми «Українська Флора і Фауна» URFF

Дипломна гірська програма «Чарівні вершини Карпат»

Львівського клубу короткохвильовиків та Національної радіоаматорської дипломної програми «Українська Флора і Фауна» URFF

 

 Знаєш ті гори, мій друже милий,

Де в небо ясне смереки, сосни зазирають?

Білими скалами, темними лісами

орли, соколи літають?

Я тобі скажу, не треба питати:

то наші любі, високі Карпати!

 Український  письменник і композитор,  музично-культурний діяч і православний священик на Буковині СИДОР ВОРОБКЕВИЧ

 

Вперше назва «Карпати» згадана ще у другому столітті нашої ери римським письменником Клавдієм Птоломеєм. Велика гірська система Карпат починається недалеко від Братіслави (Словаччина) і закінчується на південному сході, поблизу Залізних воріт (Румунія). Довжина Карпат приблизно 1500 км.
Середня висота українських Карпат – 1000 м. Простягаються вони з північного заходу на південний схід майже на 280 км при середній ширині – 100 км. Найвища вершина – гора Говерла (2061 м).
В межах України Карпати діляться на: зовнішні (Скибові), куди входять Бескиди, Горгани і Покутсько- Буковинські   Карпати; центральні  або  Верховинські;   внутрішні   або   Полонинсько – Чорногірські.

Гори… Вони приваблюють до себе, обіцяють фантастичні враження тим сміливим, хто хоче опинитися у казці. У синю блакить неба вп’ялися зелені піки смерек. М’який килим хвої під ногами – відпочинок від нескінченного світу асфальта у якому ми живем… І мов цілющий сік землі б’ють там з-під каменів кришталеві джерела, холодні та солодкі.

Нажаль, нераціональна, споживацько-хижацька поведінка людей нищить і засмічує цей чи не найостанніший дикий куточок нашої країни… Кожна пляшка, поліетиленова торбинка чи папірець, який ми не донесли до смітника і кинули просто під ноги – поганий спадок нашим дітям, поганий приклад іншим, це – легковажнісь, що може знищити віковічні ліси, рідкісних тварин і птахів… Ми маємо бути відповідальними, виховувати відповідальними дітей і не чинити шкоди землі, яка гостинно приймає нас.

Метою програми є популяризація експедицій в Карпати та проведення радіозв’зків з цими експедиціями.

 

  1. Критерії програми

На дипломи та нагороди зараховуються зв’язки з радіоекспедиціями на гірські вершини Карпат. Залікові вершини перераховані в розділі Додаток цієї Програми. Зараховуються зв’язки, проведені у відповідністі з п.3.1 цієї Програми, а також зв’язки, проведені експедиціями з цих вершин (активація) у відповідністі з п. 3.2 цієї Програми.

  1. Дипломи та нагороди Програми

Для радіоаматорів, які провели зв’язки з гірськими експедиціями України і для активаторів гірських вершин встановлено три види дипломів: Mountain Award Class 3, Mountain Award Class 2, Mountain Award Class 1 та Дошка Пошани – Mountain Honour Roll Plaque. Крім цього, для заохочення команд – активаторів вершин передбачена вища нагорода Програми – «Кубок Карпатських гір» та надання звання Підкорювач Вершин Карпат.

Дипломи та нагороди видаються відповідно до правил виконання.

  1. Правила виконання

3.1 Проведення радіозв’язків з активаторами вершин (полювання)

3.1.1. Кожна гірська вершина, зв’язок з якою проведений і підтверджений, зараховується для отримання дипломів і нагород тільки один раз, незалежно від діапазону і виду випромінювання.Зараховуються зв’язки, проведені на будь-яких дозволених КХ або УКХ діапазонах, всіма передбаченими в радіоаматорській практиці видами модуляції. Не зараховуються зв’язки, проведені з використанням різних діапазонів (cross – band), репітерів і зв’язки через супутники.

3.1.2. Для отримання Mountain Award Class 3 необхідно підтвердити проведення аматорського радіозв’язку з активаторами 10 різних гірських вершин, що увійшли до переліку. Диплом видається в оригінальному або електронному вигляді, за бажанням заявника.

3.1.3. Для отримання Mountain Award Class 2 необхідно підтвердити проведення аматорського радіозв’язку з активаторами 16 різних гірських вершин, що увійшли  до переліку. Диплом видається в оригінальному або електронному вигляді, за бажанням заявника.

3.1.4. Для отримання Mountain Award Class 1 необхідно підтвердити проведення аматорського радіозв’язку з активаторами 24 різних гірських вершин, що увійшли  до переліку. Диплом видається в оригінальному або електронному вигляді, за бажанням заявника.

3.1.5. Для занесення на дошку пошани URMA та отримання Honour Roll Plaque необхідно підтвердити проведення радіозв’язків з активаторами 44 гірських вершин, що увійшли до переліку.

Примітка. Кількість гірських вершин, зв’язки з якими йдуть у залік, визначається наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2014 року.

3.2 Проведення радіозв’язків з вершин (активація)

3.2.1. Активованою вважається вершина, з місця розташування якої активатор провів заліковану кількість радіозв’язків. Активація може проводитися індивідуально або командою. При командній активації дозволяється одночасна робота одним позивним різними видами модуляції. У залік йде загальна сума радіоаматорських зв’язків, проведених одним позивним сигналом на всіх діапазонах протягом одноразового безперервного перебування на вершині. Зараховуються зв’язки, проведені на будь-яких дозволених КХ і УКХ діапазонах, всіма передбаченими в радіоаматорській практиці видами модуляції. Повторні зв’язки не зараховуються. При проведенні радіоаматорських зв’язків менше залікової кількості, передбаченої умовами виконання конкретного диплома або отримання нагороди, активація на цей диплом чи нагороду не зараховується. Не зараховуються зв’язки, проведені з використанням різних діапазонів (cross – band),

репітерів і зв’язки через супутники. Під час активації передається RS / RST сигналу кореспондента, а також номер, присвоєний гірській вершині, у відповідності з переліком. Активатор і кореспондент повинні працювати одним видом модуляції.

Примітка. У разі наявності об’єктивних причин, що перешкоджають потраплянню на гірську вершину (в межах 500 м по місцевості, або 50 м по висоті), у відповідністі з її географічними координатами, наведеними в переліку, активаторам дозволяється відхилятися від них. При цьому в звітах обгрунтовується причина відхилення і його величина.

3.2.2. Для отримання Mountain Award class 3 необхідно активувати не менше 4 вершин, що увійшли до переліку. Залікова кількість зв’язків – не менше 4 -х з кожної вершини.

3.2.3. Для отримання Mountain Award class 2 необхідно активувати не менш 8 вершин, що увійшли до переліку. Залікова кількість зв’язків – не менше 8 з кожної вершини.

3.2.4. Для отримання Mountain Award сlass 1 необхідно активувати не менше 16 вершин, що увійшли до переліку. Залікова кількість зв’язків – не менше 16 з кожної вершини.

3.2.5. Для занесення на дошку пошани MA та отримання Honour Roll Plaque необхідно активувати не менше 24 вершин, що увійшли до переліку. Залікова кількість зв’язків – не менше 44 з кожної вершини.

3.2.6. Для отримання «Кубка Карпатських Гір» та присвоєння звання «Підкорювач вершин КАРПАТ» необхідно активувати не менше 44 вершин, що увійшли допереліку. Залікова кількість зв’язків – не менше 44 з кожної. При цьому повинні бути активовані всі вершини Карпат вищі 2000 метрів.

3.2.7. Для заліку за програмою URMA активаторам необхідно повідомити про фактичні дати активації

(по кожній гірській вершині), позивні, надати фото / відео матеріали, дані GPS (по можливості) і т.п., а також представити звіт проведених радіозв’язків в URMA Log Search. При командній активації у звітах вказуються всі члени команди, які взяли участь в активації. Заліковим для кожного є загальне число проведених командою зв’язків.

Примітки. 1. Кількість активованих гірських вершин, які зараховуються на дипломи та нагороди,

визначається наростаючим підсумком, починаючи 1 травня 2014 року.

  1. Якщо експедиції на вершину неодноразові – представляються звіти за всі проведені експедиції, навіть якщо кількість проведених зв’язків менше залікової.

 

  1. URMA Directory

4.1. Список вершин URMA Directory може бути розширений у співпраці з зацікавленими організаціями, клубами і окремими радіоаматорами, охочими надати додаткові матеріали про гірські вершини. Щоб уникнути різночитань, нумерація діючих вершин мінятися не буде. Новим вершинам будуть присвоюватися нові номери.

 

  1. URMA Log Search

5.1. Сервіс URMA Log Search містить дані про QSO’s на підставі отриманих звітів URMA експедицій, які здійснювали роботу з гірських вершин Карпат, у відповідністі з URMA Directory і призначений для отримання статистичної інформації та оформлення заявок на URMA дипломи та нагороди радіоаматорами всього світу.

5.2. Правила користування URMA Log Search будуть викладені на стартовій сторінці сервісу найближчим часом

 

6 Оформлення заявки на URMA дипломи та нагороди

6.1. Заявки складаються в довільній формі. В обов’язковому порядку вказується контактна інформація для зв’язку з заявником.

6.2 Можливе складання письмової заявки, з подальшою пересилкою поштою.

 

  1. Отримання дипломів і нагород

7.1 Для отримання URMA дипломів і нагород повинні бути представлені:

– Заявка, відповідно до розд. 6 цієї Програми.

– Перелік зв’язків з активаторами, чиї звіти розміщені в URMA Log Search.

– Для активаторів – копії звітів у форматі Cabrillio або ADIF, розміщених в URMA Log Search, матеріали, що підтверджують перебування на заявлених вершинах (фото / відео матеріали, дані GPS і т.п).

– Контактна інформація.

7.2. Отримані матеріали розглядаються в двотижневий термін. При підтвердженні заявлених результатів, дипломний менеджер зв’язується з претендентом, повідомляє про підтвердження і узгоджує спосіб оплати за диплом чи нагороду. Після отримання копії документа, що підтверджує оплату, дипломи та нагороди висилаються післяоплатою за вказаною адресою або доставляються узгодженим способом.

В обгрунтованих випадках можуть бути затребувані оригінали QSL карток або додаткові матеріали від активаторів.

  1. Вартість оплати отримання дипломів і нагород

8.1. Вартість дипломів і нагород кожного класу:

– Для радіоаматорів України: 20 гривень.

– Для радіоаматорів інших країн: 10 Euro.

Вартість Honour Roll Plaque:

– Для радіоаматорів України: 300 гривень.

– Для радіоаматорів інших країн: 35 Euro.

8.2. Розсилка дипломів в електронному вигляді здійснюється безкоштовно.

8.3. «Кубок Карпатських Гір» видається безкоштовно.

8.4. У вартість дипломів і нагород не включені поштові витрати.

Дипломна гірська програма «Чарівні вершини Карпат»)

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0