Ювілейні 30 змагання за репліку лампи Ігнація Лукасєвіча

ПОЛОЖЕННЯ
ювілейних
ХХХ змагань за репліку лампи Ігнація Лукасєвича

Організаторами ювілейних ХХХ змагань за репліку лампи Ігнація Лукасєвича є Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie (OT 05) та Львівський Клуб Короткохильовиків (ЛКК).
Мета змагань :  Вшанування пам”яті  Ігнація Лукасєвича – творця нафтового промислу.
До участі у змаганнях запрошуються вітчизняні та закордонні радіоаматори і спостерігачі.
Змагання відбудуться 24 Серпня 2014р. о 15:00-17:00 UTC. Діапазон: 80М. CW, SSB.
Зв”язки з однією станцією допускаються різними видами емісії.
У змаганнях прийматимуть участь ювілейні станції :
HF30IL – Ustrzyki Dolne, SN30IL – Mielec, 3Z30IL – Sanok,SP30IL- Krosno, SO30IL – Gorlice.

Члени OT05 i ЛKK та лауреати
29 попередніх змагань надають:
(Станцією – лауреатом є станція, що зайняла перше місце в одному з 29 попередніх змагань.)
Виклик на SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP8XX]
Виклик на CW: CQ TEST L DE…
Рапорти:  RS  L /на SSB/  або RST L   на CW

Інші учасники передають:

Виклик на SSB:  Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP1XX]
Виклик на CW: CQ TEST SP DE…
Рапорти: RS або RST  і номер чергового зв”язку001 (на SSB 59  001 або CW 599  001)
Нарахування пунктів:
За QSO зі станцією не є членом OT05, LKK i котра не лауреатом одного з попередніх 29 змагань– 1 pkt,
За QSO зі станцією котра є членом OT05, LKK i є лауреатом одного з попередніх  29 змагань– 3 pkt.
За QSO зі станцією  організатора –члени OT 05, LKK , а також переможці  одного з попередніх  29 змагань– 1 pkt.
За QSO із ювілейною станцією   – 5 pkt.
Для станцій – членів LKK  робота в межах 3690-3700 MHz ( щось тут накосячили наші друзі  )
Результат : сума очок за QSO

Класифікація учасників: 
A – Клубні та індивідуальні станції CW i SSB
B – Клубні та індивідуальні станції SSB
C – Станції організатора клубні та індивідуальні   CW i SSB
D – Станції організатора клубні та індивідуальні SSB
E – Спостерігачі подають тільки один рапорт для обох станцій

Станції – учасники змагань повинні вказати у звіті свою класифікаційну категорію (від А до Е)
Час у звіті вказувати в UTC, допустима розбіжність у часі – не більше 5 хв.
Звіти за змагання відсилаються у електронній формі у форматі CABRILLO , не пізніше 7 днів після закінчення змагань на адресу:  moc.l1534358386iamg@1534358386kzp.51534358386to1534358386  . Назва файлу повинна складатися з кличного знаку станції – учасника і розширення cbr. Наприклад,  UR5WHQ.cbr. У темі (заголовку) листа вказується кличний знак станції, наприклад, UR5WHQ.
Список отриманих звітів буде розміщено на нашій інтернет-сторінці.
Паперові звіти будуть прийматися тільки для контролю, висилати на адресу:
PZK Oddział Podkarpacki w Krośnie
ul. Rzeszowska 10

Максимальна потужність 100Вт
Нагороди
Переможці змагань в усіх категоріях отримають копії (репліки) ламп Лукасєвіча.
Дипломи отримають усі станції, що вишлють свої логи і будуть відмічені в логах станцій ОТ5 та ЛКК.
Термін оголошення результатів – до 2 місяців  після закінчення змагань. Для підведення підсумків змагань буде проведена зустріч на території  Skansenu  Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bуbrce (про терміни буде повідомлено пізніше на сайті ОТ 05), http://otpzk05.pl.
Керівництво відділу  ОТ5 PZK- SP8NFZ,SQ8GBG,SP8NFX

REGULAMIN
XXX Zawodów o Replikę
Lampy Ignacego Łukasiewicza

Organizatorem Jubileuszowych XXX Zawodów o replikę lampy I. Łukaszewicza  jest Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie (OT05) oraz Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK) ze Lwowa.
Celem Zawodów jest upamiętnienie odkrywcy ropy naftowej oraz twórcy przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza.
Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy nadawców i nasłuchowców z kraju i zagranicy.Termin: 24 sierpnia 2014r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC.
Pasmo i emisje: 80m, CW i SSB wg obowiązującego Band -Planu. Łączność z tą samą stacją można powtórzyć drugim rodzajem
emisji. W zawodach  przewidziana jest praca stacji okolicznościowych HF30IL – Ustrzyki Dolne, SN30IL – Mielec, 3Z30IL – Sanok,SP30IL- Krosno, SO30IL – Gorlice

Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w tym członków honorowych LKK) oraz laureatów
poprzednich 29 edycji Zawodów:

Laureatem jest stacja, która zajęła I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich 29 konkursów.
Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP8XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST L DE…
Raporty:  RS  L /na SSB/  lub emisją CW zapisać  RST L

Regulamin dla pozostałych stacji :

Wywołanie na SSB: Wywołanie w Zawodach o Lampę Łukasiewicza podaje [SP1XX]
Wywołanie na CW: CQ TEST SP DE…
Raporty: RS lub RST i numer kolejny łączności od 001 (np. SSB 59  001 lub CW 599  001)

Punktacja:
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która nie jest członkiem OT05, LKK i nie jest laureatem poprzednich 29 edycji Zawodów – 1 pkt,
Każde bezbłędne QSO ze stacją, która jest członkiem OT05, LKK lub laureatem poprzednich 29 edycji Zawodów – 3 pkt.
Każde bezbłędne QSO między stacjami organizatora –członkowie OT 05, LKK oraz laureaci poprzednich 29 edycji Zawodów – 1 pkt.
Każde bezbłędne QSO ze stacjami okolicznościowymi – 5 pkt.
Praca w zawodach Stacji LKK  w przedziale 3690-3700 MHz

Wynik końcowy: Suma punktów za QSO.

Klasyfikacje:
A – Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
B – Stacje indywidualne i klubowe na SSB
C – Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
D – Stacje  organizatora indywidualne i klubowe na SSB
E – Stacje nasłuchowe MIXED podają tylko jeden raz pełny raport zgłaszanych obydwu stacji

Zawodnik  może być sklasyfikowany tylko  w jednej  z w/w grup klasyfikacyjnych /osoba posiadająca znaki nadawcze i nasłuchowe może startować TYLKO w jednej wybranej przez siebie kategorii/

Logi:  należy przesłać do organizatora tylko w formie elektronicznej, plik cabrillo.

Stacje biorące udział w zawodach proszone są o jasne podanie w logu kategorii w jakiej chcą być klasyfikowane (A do E).

Dziennik zawodów należy prowadzić w czasie UTC. Dopuszczalna różnica czasu pomiędzy stacjami w nadesłanych logach może wynosić maksymalnie 5 min.

Logi za zawody należy przesłać w terminie 7 dni po zawodach, tylko  w formie elektronicznej (plik cabrillo w załączniku np. SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np. SP8XX). W przypadku prowadzenia logu w formie papierowej, prosimy skorzystać z dostępnych w sieci internet programów (np. Kol. Marka SP7DQR) do przepisania dziennika do formy elektronicznej i wygenerowania pliku Cabrillo.

Lista  otrzymanych logów będzie sukcesywnie umieszczana na naszej stronie WWW.

Logi należy przesłać na adres e-mail: moc.l1534358386iamg@1534358386kzp.51534358386to1534358386
Ewentualne logi papierowe zostaną użyte tylko do kontroli po przesłaniu na adres:

PZK Oddział Podkarpacki w Krośnie
ul. Rzeszowska 10

38-404 Krosno.

Dopuszczalna moc w zawodach: 100W

Wyniki Zawodów ustali Komisja, której decyzje są ostateczne.
Informacje o zawodach są dostępne na stronie internetowej: http://www.otpzk05.pl  w zakładce „Zawody-Contest” .

Nagrody

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zawodów otrzymają repliki Lampy Łukasiewicza.
Dyplomy otrzymają wszyscy operatorzy, którzy prześlą swoje logi i będą wykazani w logach stacji OT05/LKK.
Osoby nie będące  członkami PZK proszone są o dostarczenie koperty A4 + 3x znaczek na list zwykły na odesłanie dyplomu.

Termin ogłoszenia wyników do 2 miesięcy po zakończeniu zawodów.
Spotkanie podsumowanie odbędzie się na terenie Skansenu  Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (termin spotkania podany będzie na stronie OT05).

W Jubileuszowych Zawodach przewiduje się prace kilku stacji okolicznościowych.
Ostateczna wersja niniejszego regulaminu będzie dostępna na serwisie http://otpzk05.pl
Zarząd Oddziału OT 05 PZK – SP8NFZ, SQ8GBG, SP8NFX

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0