ДИПЛОМ “70 років визволення м. Ярослав”

Радіоаматори OT 35 PZK запрошують до активності виконання умов диплому
“70 років визволення м. Ярослав”

REGULAMIN DYPLOMU

„ 70 ROCZNICA WYZWOLENIA JAROSŁAWIA ”

1. Wydawcą Dyplomu jest Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców

przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP 8 PEF 37-500 Jarosław ul. Rynek 6 / 33 .

2. Celem dyplomu jest upamiętnienie 70-tej rocznicy Wyzwolenia Jarosławia w dniu

27 lipca 1944 r, z pod okupacji hitlerowskiej oraz promocja miasta Jarosławia .

3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od dnia 15.VII.2014 r. do

31.VII.2014 r. – szczególna aktywność stacji to 27.VII.2014 r.

4. Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB oraz 145 MHz – Emisja FM

5. Do dyplomu nie zalicza się łączności przeprowadzonych w czasie trwania zawodów i

maratonów krótkofalarskich.

5. Do uzyskania dyplomu należy zdobyć minimum 70 pkt.

6. Stacje zaliczane do dyplomu :

– Stacja Klubowa SP 8 PEF – 20 pkt

– Stacje Członkowie Klubu SP8PEF : SP5 MDB ; SP8AMV ; SP8AUP; SP8AQK ;

SP8AYL ;SP8IE ; SP8GZ ; SP8GHN ; SP8GXQ ; SP8HBT ; SP8HJM ; SP8IPN ;

SP8IQQ ; SP8LNO ; SP8NAA ; SP8RHO ; SP8TCQ ; SP 8 TJX ; SQ8DBE ; SQ8AY ;

SQ8FEB ; SQ 8 FEC ; SQ8GKL ; SQ8LHI ; SQ8LSY ; SQ8MAQ ; 10 pkt.

– Stacje posiadające Dyplom „JAROSŁAW „ 5 pkt.

7. Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno QSO bez względu na

pasmo i rodzaj emisji – punkty za łączności na UKF liczą się podwójnie.

8. Koszt dyplomu – znaczki pocztowe 4 x 1,75 zł.

9. Zgłoszenie na dyplom winno zawierać : Imię i Nazwisko, znak i adres wnioskodawcy,

znak stacji przyznającej punkty, datę i czas przeprowadzenia łączności wraz z

obliczoną punktacją . Dodatkowe informacje o regulaminie można uzyskać pod

adresem elektronicznym .

10. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klub łączności SP 8 PEF 37-500 Jarosław skr.

poczt. 127.

11. Przyjmowania zgłoszeń na dyplom do dnia 14. VIII. 2014 r.

UWAGA : Trzy stacje indywidualne które uzyskają najwyższą ilość punktów

otrzymają okolicznościowy dyplom oraz pamiątkowy medal wydany z

okazji 40 lecia Klubu SP8PEF. A najaktywniejsza YL-ka i najaktywniejsza

stacja zagraniczna otrzyma dyplom oraz nagrodę specjalną.

Zarząd Klubu .