Телеграфні сигнали Морзе украінською мовою

Як відомо, для кращого запам’ятовування сигналів  Морзе користуються так званими  мелодіями, або наспівами, що нагадують телеграфне звучання літер і цифр. Загальновідомі наспіви  преважно російськомовні.

Пропоную для використання україномовні наспіви телеграфних сигналів Морзе, розроблені мною на запит профільного учбового закладу з українською мовою навчання.

Зазначу, що окремі  відомі  наспіви, які превірені багаторічною практикою, збігаються з російськомовними, як і обидві мови мають багато спільного. Розроблені мною наспіви починаються з відповідних літер або нагадують відповідні цифри.

А     A     –          ай-Дар                                 (а-Гов)

Б     B    • • •      Ба-ки-те-чуть      ( Бом-ба-ле-тить)

В     W          во-Ро-Та                          (во-Ро-На)

Г     G     – •       Га-Ря-че                           (Га-Ра-жі)

Д     D    – • •       Дро-ти-ки

Е     E       •          є

Ж    V    • • •      жит-тя-і-Де

З     Z     – • •     За-Руч-ни-ки

И     I      • •          і-ди

Й     J          йо-До-Ва-На

К        –       Ка-чеч-Ка

Л         • •     ле-Ге-сень-кий

М       –         Ма-Ма                                   (Ми-Ло)

Н     N     – •          На-віть                                 (Но-мер)

О    O     –       О-Зе-Ро

П     P      •     по-Віт-Ря-ний

Р     R      •         ре-Мін-чик                       (ре-Ак-тор)

С     S     • • •         світ-ля-чок                        (са-мо-гон)

Т     T      –            Танк                                            (Там)

У     U     • •          у-ро-Жай                            (у-ра-Ган)

Ф     F     • • •      фіз-куль-Тур-ник

Х     H     • • • •       хо-лес-те-рин        (хма-рка-ле-тить)

Ц     C      – •     Цирк-на-Дро-ті      (Цвя-хи-Гос-трі)

Ч            – •     Че-Ре-Ви-чок        (Чор-Но-Брив-ці)

Ш           –      Ша-Ро-Ва-Ри

Щ    Q    –      Ща-Сли-ва-Я            (Що-Ве-чо-Ра)

Ь      X    – • •        М’я-ко-сі-Дай

Ы     Y    –      Ми-ра-Дис-Ти

Э             • • • •     е-ле-Ва-то-ри

Ю           • •        ю-ві-Лей-На

Я                     яй-Це-не-Се

1                  о-Дин-Раз-Жи-Веш              (од-Ну-Не-Бе-Ри)

2              • •      в пал-ки-Два-Кін-Ця      (вдру-ге-По-Бі-Жиш)

3              • • •     три-зуб-і-Пра-Пор

4              • • • •       чо-ти-ри-сті-Ни

5              • • • • •       паль-ців-тіль-ки-п’ять         (п’я-ти-ха-точ-ки)

6              – • • • •      Шість-ма-те-ри-ків

7              – • • •      Сім-Див-по-ди-вись

8              – • •      Ось-Ми-Ніг-ле-жить

9              – •     Дев’-Ять-Всіх-Пла-нет   (Дев’-Ять-По-Вер-хів)

0             –      Все-Поч-Ни-З ну-Ля          (Нуль-То-Ні-Чо-Го)

 

Буду дуже вдячний  всім, хто надасть оцінку моїй роботі та пропозиції щодо її покращення. Моя електронна адреса ten.r1537406134ku@aw1537406134w4yu1537406134.

 

25.11.2014р.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0