Будні ЛРУ

ЗВЕРНЕННЯ
організаційного комітету з проведення позачергової звітно-виборчої конференції Ліги радіоаматорів України

Шановні радіоаматори України!
Шановні члени ЛРУ!
Шановні керівники обласних відділень ЛРУ!
Шановні керівники міських відділень ЛРУ!
Шановні керівники радіоклубів!

Стан справ в ЛРУ дійшов до такого критичного рівня, результатом якого може статися розвал нашої всеукраїнської радіоаматорської організації завдяки неправомірними діями керівництва ЛРУ на чолі з нинішнім президентом Грищенко В.В. За останні два роки ніяких реальних дій з боку керівництва ЛРУ по впровадженню електронного реєстру обліку членів ЛРУ, прозорого бухгалтерського обліку членських внесків та витрат QSL-бюро, незважаючи на щедрі обіцянки з боку кандидатів в президенти на Конференції 2012 року, не зроблено. Звіти про діяльність керівництва відсутні, звіти про членські внески та доплати за використання QSL-бюро відсутні, результати рішень Виконкому та їх виконання практично не оголошувалися. Ревiзiйну комісію, за дієвий контроль з боку якої так призивав кандидат в президенти ЛРУ Грищенко В.В. на конференції 2012 року, ставши президентом зухвало ігнорує, не надаючи необхідних матеріалів для перевірки фінансово-господарської діяльності ЛРУ.
Нехтуючи нормами Статуту ЛРУ та законодавства України в частині проведення засідань Конференції незрозуміле угрупування провело 6-7 вересня ц.р. так звану конференцію ЛРУ, на якій до керівництва ЛРУ знову допустило особу, яка на протязі звітного періоду зухвало і постійно порушувала норми законодавства України та Статуту ЛРУ. Проти проведення такої конференції напередодні виступили більшість обласних відділень ЛРУ, цілий ряд громадських радіоаматорських організацій та індивідуальних членів ЛРУ. Проте їх голос керівництвом ЛРУ не був почутий, їхні вимоги під надуманими приводами нахабно проігноровані. Фактично, питання діяльності всеукраїнської радіоаматорської організації вирішила група в кількості 31 особи ( а із слів присутніх – до 20 осіб) на так званій конференції. Таке цинічне нехтування думкою 2,5 тисяч членів ЛРУ та 18 тисяч радіоаматорів України є не що інше, як узурпація влади в ЛРУ.

Неправомірне проведення так званої звітно-виборчої конференції 6-7 вересня 2014 року в Одеській області з грубим порушенням норм ч. 1 ст. 36 Конституції України,
пункту 9 статті 9 чинного Закону України «Про громадські об’єднання», пунктів 5.2; 5.6; 5.8; 5.9; 7.2 Статуту ЛРУ та постійним втягуванням радіоаматорів – членів ЛРУ до порушень, передбачених ст. 185-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення законодавства про об’єднання громадян), навмисне не публікування повного протоколу з додатками так званої конференції з незрозумілим кворумом, викликало справедливе обурення більшості членів ЛРУ та вимогу проведення позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві в листопаді-грудні 2014 року з дотриманням норм Статуту ЛРУ та законодавства України.

На підставах зазначеного з числа найбільше активних і досвідчених членів ЛРУ та інших радіоаматорів створений Організаційний комітет членів Ліги радіоаматорів України з проведення конференції ЛРУ та робочі групи за напрямками підготовки і проведення позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві. Ця конференція за своєю суттю є також Всеукраїнською радіоаматорською конференцією, на яку запрошуються всі бажаючі радіоаматори та представники радіоаматорських напрямків діяльності.

Враховуючи сучасні виклики часу, стан справ в ЛРУ, нові норми Закону України «Про громадські об’єднання», які практично вимагають перетворення ЛРУ в сучасне громадське об’єднання до рівня передових і потужних світових радіоаматорських організацій, на конференції пропонується:

1. Обрати гідне керівництво ЛРУ, яке здатне навести відповідний порядок та працювати на радіоаматора.

2. Прийняти рішення про приведення діяльності організації у відповідність до вимог Закону України «Про громадські об’єднання». Зокрема, потрібно прийняти рішення про перехід на організаційно-правову форму «громадська спілка», яка надасть можливість юридичним особам (радіоаматорським, спортивним радіоаматорським, молодіжним радіоаматорським, технічним радіоаматорським організаціям), а також окремим радіоаматорам стати членами об’єднання. Це також дає можливість стати національним об’єднанням радіоаматорів в Україні та юридично вивіреним членом IARU і повноправним користувачем всесвітнього QSL-сервісу.

Проект порядку денного позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ
наведений у Додатку 1.

Орієнтовний список кандидатів в керівництво ЛРУ та керівництво нового
об’єднання – правонаступника ЛРУ наведений у Додатку 2.

Для вирішення зазначених питань потрібно створити умови правової легітимності проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Цьому допоможе активна участь у її підготовці обласних відділень ЛРУ, їх структурних підрозділів, а також безпосередня участь кожного члена ЛРУ.
Відповідно до вимог частини 8 ст. 5.8 статуту ЛРУ позачергова конференція скликається за рішенням Ради ЛРУ або за вимогою 1/3 індивідуальних членів ЛРУ.
Тому керівникам легалізованих (офіційно визнаних шляхом реєстрації або шляхом повідомлення про утворення) обласних відділень ЛРУ пропонуємо:

1. Направити письмову особисту вимогу, як члена Ради ЛРУ, про скликання до 05.11.2014 року засідання Ради ЛРУ для вирішення питання за допомогою засобів зв’язку про скликання позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві.
Особисту вимогою про скликання засідання Ради ЛРУ направити до Ради (офісу) ЛРУ (офіс 29, пр-кт Перемоги 52/2, м. Київ, 03057) та до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV) (а/с 84, м. Київ 01135). Остаточний термін подання витягів – до 01.11.2014 року.

2. Включити до порядку денного загальних зборів (конференцій) питання про підтримку проведення позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві;
Витяги з протоколу з рішенням про підтримку проведення позачергової конференції до Ради (офісу) ЛРУ (офіс 29, пр-кт Перемоги 52/2, м. Київ, 03057) та до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV) (а/с 84, м. Київ 01135). Остаточний термін подання витягів – до 01.12.2014 року.

3. Організувати максимальний збір індивідуальних підписів членів ЛРУ за списком з вимогою проведення позачергової конференції ЛРУ за формою, яка наведена у Додатку 3. Оригінал списків з підписами направити до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV), завірену копію – до Ради ЛРУ. Остаточний термін подання списків – до 01.12.2014 року.

4. Звернути увагу, що кількість направлення офіційних делегатів на позачергову звітно-виборчу конференцію в м. Києві, обраховується не з кількості грошей членів ЛРУ, що сплатили членські внески з обласних відділень ЛРУ, як це зроблено в порушення вимог частини 3 ст. 5.8 статуту ЛРУ попереднім керівництвом ЛРУ на так звану конференцію, а з кількості членів ЛРУ, що стоять на обліку в обласних відділеннях ЛРУ, включаючи категорію членів ЛРУ, які звільнені від сплати.
Списки членів ЛРУ, які стоять на обліку в обласних відділеннях ЛРУ, завірені підписом їх голів, кількість офіційних делегатів, витяги з протоколів з рішенням про висунення делегатів на позачергову конференцію направити до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV). Остаточний термін подання документів та списків – до 01.12.2014 року.

Пропонуємо індивідуальним членам ЛРУ, які за різними обставинами не змогли вчасно підписатися в загальних списках з вимогою про проведення позачергової конференції ЛРУ, або індивідуальним членам ЛРУ, які мешкають на адміністративних територіях Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської, Хмельницької та інших областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, де виникають трудності у зборі індивідуальних підписів за списком, складати особисті вимоги за формою, яка наведена у Додатку 4. Оригінал особистої вимоги про проведення позачергової конференції направити до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV), фотокопію – до Ради ЛРУ. Остаточний термін подання списків – до 01.12.2014 року.

Організаційний комітет та Координаційна Рада є відкритими для всіх радіоаматорів та налаштовані на співпрацю задля вирішення цілей та завдань, які зазначені у Зверненні.
Деальніше з зразками документів читати тут:
http://uarl.com.ua/2014-october-news/UT2UQ-zvernennya.htm

З повагою,
Координаційна Рада Організаційного комітету ЛРУ

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0