Дипломна програма PZK

ДИПЛОМНА ПРОГРАМА
на честь ювілею 85-ї річниці утворення Польського Союзу
Короткохвильовиків ( PZK ) і  90-ї  річниці утворення міжнародного
Радіоаматорського Союзу ( IARU )
Метою програми є популяризація ювілею утворення організацій
PZK і  IARU. Підбір ювілейних аматорських радіостанцій ( АРС ) визначався
можливостями інтенсивної роботи присвоєним кличним знаком а також
активізацією АРС колективного користування, котрі готують майбутніх
короткохвильовиків і на котрих працюють молоді і ліцензовані оператори.
Програмою передбачається робота АРС  в період з 01.01.2015 р. до
30.04. 2015р.,  коли відзначаються два ювілеї, а саме:
– 24 лютого 2015 року – 85 річниця утворення  PZK;
– 18 квітня 2015 року – 90 річниця утворення IARU, тобто
ювілейний WARD ( Всесвітній День Радіоаматора ).
На дипломі невипадково відображені елементи, пов’язані з ювілеєм PZK.
Крім історичних мотивів, котрими являються репродукція обкладинки
архівного примірника журналу «Krotkofalowic  Polski» ( « Польський
Короткохвильовик» ), а також фотографія копії польської  повстанської
радіостанції  «Blyskawica» ( «Блискавка»),  розміщено фотографію колективу
SN0HQ, що представляє PZK на Першості світу IARU по радіозв’зку на КХ
і котрі  вже 15 років займають чільні місця в світовій таблиці рангів.
Другий сегмент – PG ARISS.  Це є елемент новітньої історії і
підкреслює значення ролі  радіоаматорських зв’язків з міжнародною
космічною станцією ( МКС ) ISS в пропагуванні короткохвильового руху.
На протязі остатніх 5-ти років при участі PZK польські школи провели таких
15 радіозв’зків, що є хорошим досягненням.
Від імені головної Ради PZK запрошуємо до проведення радіозв’язків
з ювілейними АРС  XX85PZK і  XX90IARU  і  виконання умов ювілейного
диплому „85 lat PZK i 90 lat IARU”
П. Скшипчак, SP2JMR
віце-президент PZK,
менеджер ювілейного диплому PZK
„85 lat PZK i 90 lat IARU”
Akcja dyplomowa Jubileusz 85. lecia powstania PZK i 90. lecia powstania IARU.
Akcja sluzy popularyzacji jubileuszy wymienionych w tytule. Dobor stacji okolicznosciowych
byl dokonany w oparciu o mozliwosci intensywnej pracy pod wyznaczonym znakiem oraz przy
zalozeniu zaktywizowania stacji klubowych, ktore szkola przyszlych krotkofalowcow, a takze
na ktorych pracuja mlodzi juz licencjonowani krotkofalowcy.
Zalozeniem akcji jest praca w okresie 1.01.2015 – 30.04.2015r. obejmujacym dwie daty zwiazane
z jubileuszami, a mianowicie
24 lutego 2015r. -85. rocznica powstania PZK
oraz 18 kwietnia 2015r. – 90. rocznica powstania IARU czyli jubileuszowy WARD (World Amateur Radio Day).
Na dyplomie nie przypadkowo znalazly sie elementy zwiazane z jubileuszem PZK. A mianowicie
po za czysto historycznymi motywami, ktorymi sa reprodukcja okladki archiwalnego numeru
“Krotkofalowca Polskiego” oraz zdjecie repliki powstanczej radiostacji “Blyskawica” umiescilismy
zdjecie zespolu SN0HQ reprezentacji PZK w Mistrzostwach Swiata IARU na falach krotkich, ktory
plasuje sie od 15 lat w scislej czolowce swiatowej. Drugi element to logo PG ARISS.
Jest to element najnowszej historii i znajduje sie ono tam dla podkreslenia roli, jaka
w promowaniu krotkofalarstwa odgrywaja lacznosci z Miedzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS). W ciagu
ostatnich 5. lat polskie szkoly przeprowadzily ich az 15. przy wspoludziale PZK jako
czlonka ARISS, co jest sporym osiagnieciem.
W imieniu Zarzadu Glownego Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow zapraszam do lacznosci ze stacjami
okolicznosciowymi XX85PZK oraz XX90IARU oraz do zdobywania Dyplomu Jubileuszowego.
Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK, Award Manager Dyplomu Jubileuszowego
85 lat PZK, 90 lat IARU wydawanego przez Polski Zwiazek Krotkofalowcow.

 

vl0OsUx

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
    диплому „85 lat PZK i 90 lat IARU”
1. Назва диплому:  „85 lat PZK i 90 lat IARU”
2. Мета:  Відзначення 85 –річчя Польського Союзу Короткохвильовиків
( PZK )  і 90-річчя Міжнародного Радіоаматорського Союзу (IARU),
популяризація радіоаматорських  зв’зків і короткохвильового руху.
3. Організатор: Польський Союз Короткохвильовиків.
4. Співорганізатори:  Редакція журналу «Swiat Radio»,  редакція журналу  «MK QTC».
5. Термін проведення: 01 січня …30 квітня 2015 року.
6. Пасма частот і види роботи:  КХ, УКХ, без обмежень.
7. Ювілейні аматорські радіостанції ( АРС ) ,що приймають участь  в
міроприємствах дипломної програми:
№п\пЮвілейний кличний знакОператорКількість балів
1.3Z85PZKSP4JCP10
2.HF85PZKSP7PGK10
3.SN85PZKSP3POW10
4.SP85PZKSP0PZK10
5.SQ85PZKSP3KWA10
6.SO85PZKSP9HQJ10
7.3Z90IARUSP6JIU10
8.HF90IARUSP1MGM10
9.SN90IARUSP1PMY10
10.SP90IARUSP7AH10
11.SQ90IARUSP7PTM10
12.SO90IARUSP6PYP10
13.Довільна АРС індивідуального або
колективного користування
  SP, SQ, 3Z, HF, SO, SN. 1
8. Нарахування балів
АРС  SP і Європи повинні набрати 85 балів. До диплому зараховуються радіозв’язки проведені з ювілейними АРС
 позначеними в табл. П.7, а також  з будь-якою АРС   індивідуального  чи    колективного користування
( П. 13 таблиці П.7 ) в терміни згідно з П.5.  Обовязковими являються min три QSOs з ювілейними АРС
 XX85PZK і три QSOs з ювілейними АРС  XX90IARU.
АРС  DX  повинні провести 5 QSOs:
– 2 QSOs  з  XX85PZK;
– 2 QSOs  з  XX90IARU;
– 1 QSO   з  SP ( SQ, 3Z, HF, SO, SN ).
9.  Диплом  „85 lat PZK i 90 lat IARU”видається також  радіоаматорам-SWL.
10.Заявка на диплом
Для оформлення електронної  заявки пропонується  е-форма на сайті  www.85.pzk.org.pl  на адресу  
в термін до   31 грудня 2015 року, або  в паперовому вигдяді – на адресу:
  Polski Zwiazek Krotkofalowcow   “Award 85”
  ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz, Poland
11. Менеджер диплому „85 lat PZK i 90 lat IARU” :
      Piotr Skrzypczak,   SP2JMR.
12. Технічний менеджер: Roman SQ2RH.
13. Підтвердження радіозв’язків QSL- картками не вимагається.
Перевірка заявлених даних проводиться програмним забезпеченням
організатора дипломної програми і доступне на http://www.85.pzk.org.pl,
а також по надісланим заявкам і випискам з апаратних журналів учасників
програми.
14. Диплом на честь 85 річниці утворення PZK і 90 річниці  утворення IARU
видається безкоштовно і тільки в паперовому форматі, розсилається через
QSL-бюро організацій, що є членами IARU,  або «DIRECT»  лауреатам, котрі
надали конверти з відповідними поштовими марками, або внесли оплату
3 USD, чи рівновартість в PLN.
15.  Оплату диплому «DIRECT» можна здійснити безготівково на рахунок:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow w Warszawie sekr. ZG
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
Nr:  33144012150000000001950797
REGULAMIN DYPLOMU
„85 lat PZK i 90 lat IARU”
1. Nazwa dyplomu: „85 lat PZK i 90 lat IARU”.
2. Cel: uczczenie rocznicy 85 lat PZK i 90 lat IARU, popularyzacja lacznosci amatorskiej i krotkofalarstwa.
3. Organizator: Polski Zwiazek Krotkofalowcow.
4. Patronat: Redakcja magazynu “Swiat Radio”, Redakcja “MK QTC”.
5. Termin akcji radiowej: od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.
6. Pasma i emisje: dowolne.
7. Stacje okolicznosciowe organizatora biorace udzial w akcji dyplomowej:
L.p.Stacje dajace punktyOperatorIlosc przydzielanych punktow
1.3Z85PZKSP4JCP10
2.HF85PZKSP7PGK10
3.SN85PZKSP3POW10
4.SP85PZKSP0PZK10
5.SQ85PZKSP3KWA10
6.SO85PZKSP9HQJ10
7.3Z90IARUSP6JIU10
8.HF90IARUSP1MGM10
9.SN90IARUSP1PMY10
10.SP90IARUSP7AH10
11.SQ90IARUSP7PTM10
12.SO90IARUSP6PYP10
13.Kazda dowolna stacja indywidualna lub
klubowaz SP, SQ, 3Z, HF, SO, SN.1
8. Punktacja.
Stacje z SP i EU musza zdobyc 85 punktow. Do dyplomu zaliczane sa lacznosci przeprowadzone ze stacjami
okolicznosciowymi wymienionymi w tabeli powyzej oraz z kazda inna stacja indywidualna lub klubowa
(Pkt. 13 tabeli) w wymaganym terminie. Obowiazkowo nalezy przeprowadzic minimum 3 QSO ze stacjami
okolicznosciowymi xx85PZK i 3 QSO ze stacjami okolicznosciowymi xx90IARU.
Stacje DX musza zaliczyc 5 QSOs:
– 2 QSOs  z  XX85PZK;
– 2 QSOs  z  XX90IARU;
– 1 QSO   z  SP ( SQ, 3Z, HF, SO, SN ).
9. Dyplom jest dostepny rowniez dla stacji SWL.
10. Zgloszenie na dyplom.
Preferowana jest forma elektroniczna poprzez e-aplikacje ze strony www.85.pzk.org.pl lub
na adres e-mail do dnia 31 grudnia 2015 roku ewentualnie listownie na adres:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow
„Award 85”
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz, Poland
11. Award Manager dyplomu „85 lat PZK i 90 lat IARU”: Piotr Skrzypczak SP2JMR.
12. Project Technical Manager: Roman SQ2RH.
13. Potwierdzenia lacznosci w formie kart QSL nie sa wymagane. Weryfikacja zgloszonych lacznosci
 i zdobytych punktow nastepuje w oparciu o platforme informatyczna organizatora dostepna pod adresem
 http://www.85.pzk.org.pl oraz nadeslane zgloszenia i logi od stacji uczestnikow.
14. Dyplom z okazji 85. rocznicy powstania PZK i 90. rocznicy powstania IARU  wydawany bedzie tylko
 w wersji papierowej nieodplatnie i rozsylany bedzie poprzez biura QSL stowarzyszen zrzeszonych w IARU
lub “DIRECT” po dostarczeniu „oplaty zwrotnej” w postaci koperty i odpowiedniej wartosci znaczkow pocztowych
lub wplaty (3 USD) lub jej rownowartosci w polskich zlotych (PLN).
15. Oplaty za dyplom dla „DIRECT” mozna wplacac przelewem bankowym na konto:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow w Warszawie sekr. ZG
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
Nr r-ku bankowego:  33144012150000000001950797