Змагання на честь 45 річчя заснування клубу SP8PEF (оригінал)

MIĘDZYZAKŁADOWY  KLUB  POLSKIEGO  ZWIĄZKU

KRÓTKOFALOWCÓW  PRZY  BURMISTRZU  MIASTA
ORAZ  BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA

 

O R G A N I Z U J Ą

 

ZAWODY  KRÓTKOFALARSKIE

z  okazji

„ 45-lat Działalności Klubu SP 8 PEF ”

                                                      

                                                       R  E  G  U  L  A  M  I  N

 

 1. Celem organizowanych Zawodów jest uczczenie 45-tej rocznicy działalności

    Międzyzakładowego Klubu  SP 8 PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia.

 1. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych

i klubowych z SP  z mocą do 100 W –  stacje zagraniczne mile widziane .

 

 1. Zawody odbędą się w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela ) od godz. 7,00 do 7,45

     czasu lokalnego .

 

 1. Pasmo 3,5 MHz – emisja SSB.

 

 1. Punktacja:

   a / za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora  – 3Z 45 PEF –  20 pkt .

                                                                                                                                  

   b/ za nawiązanie łączności z krótkofalowcami  posiadającymi Medal

     „Zasłużony dla rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia”   –  15 pkt .    

                                                                                                                                 

   c / za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi „ Dyplom JAROSŁAW ” – 10 pkt . 

                                                                                                                                  

   d / za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi  – 5 pkt . 

                           

 1. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego

    numeru łączności np. 59-001  ,operator posiadający Medal  podaje dodatkowo MJ np.

    59-001-MJ ,  stacje posiadające dyplom „ JAROSŁAW ” podają dodatkowo numer

    posiadanego dyplomu np. 59-001-124 lub 59-001-A24.- rozdawanie punktów możliwe

    tylko w jednej grupie , bez możliwości łączenia.

 

UWAGA: Za uczestnika zawodów uważa się stacje które przeprowadzą minimum

                  5 łączności  – wymienione w minimum 5 logach..  

 

 1. Klasyfikacja :

   a/ radiostacje indywidualne YL   

   b/ radiostacje indywidualne posiadacze ”Medalu”  i Dyplomu  „JAROSŁAW”

   c/ pozostałe radiostacje indywidualne

   d/ radiostacje klubowe

   e/ radiostacje zagraniczne

   e/ najaktywniejsza radiostacja organizatora zawodów

 

 1. Wynik końcowy : dla stacji indywidualnych i klubowych to suma zdobytych punktów

     pomnożona przez  ilość łączności.

 

 1. Nagrody :

    a / za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach   –  GRAWERTON

    b / za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie   –  DYPLOM

Uwaga : Zwycięzcy w poszczególnych grupach zaproszeni zostaną na okolicznościowe

               spotkanie w dniu 13 czerwca 2015 r.  celem uroczystego odebrania nagród.

 

Fundatorami grawertonów i dyplomów są :

      – Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego

      – Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia

      – Starosta Jarosławski

      – Burmistrz Miasta Jarosławia

      – SP2JMR – Honorowy Członek OT PZK w Jarosławiu

      – Prezes OT PZK w Jarosławiu 

 

10.Wyniki Zawodów ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia

      zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu obowiązujących  

      w  PZK a grawertony i dyplomy wręczone zostaną na planowanym

      okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów .  

 

 1. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 25.IV.2015 r.

      czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać grupę

      klasyfikacyjną , wykaz stacji datę i czas łączności (lokalny) raport nadany i

      odebrany.

 

 1. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres : Klub Łączności

      SP8PEF   37-500 Jarosław , skr . poczt. 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail :

      lp.2o1534358341@53to1534358341

 

 1. Decyzje komisji są ostateczne.

 

 1. Komisja w składzie.

                       Przewodniczący:        – Zbigniew Guzowski SP 8 AUP    

                       Członkowie:               –  Tadeusz Lewko SP 8 IE 

                                                            – Grzegorz Bechta  SQ 8 AY

 

  UWAGA !

            Jeśli uczestnik Zawodów spełni warunki Dyplomu „ JAROSŁAW “ otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania odrębnego zgłoszenia . Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres Klubu w wysokości 10 zł. a informację o dokonaniu wpłaty należy umieścić na zestawieniu z udziału w zawodach.

 

                                                                   VY – 73 !

           Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

                                                                                                                                                       Organizatorzy.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0