Увага змагання!! Польський зв”язок Короткохвильовиків PZK та SPDXC – Польський DX клуб

УМОВИ ЗМАГАНЬ SP DX CONTEST

1.Організатори: Польський зв”язок Короткохвильовиків PZK та SPDXC – Польський DX клуб.

2.Дата проведення: Перший уікенд квітня – з 15:00 UTC суботи до 15 UTC неділі.

3.Пасма : 160, 80, 40, 20, 15, 10 м відповідно до IARU Band Plan для КВ змагань.

4.Види роботи: PHONE, CW. Зв”язки телефоном та телеграфом з однією і тією ж станцією у категорії МІХЕD зараховуються окремо. Змішані зв”язки (PHONE/CW) не зараховуються.

5.Виклик у змаганнях:
Польські станції – “CQ CONTEST” телефоном та “CQ TEST” телеграфом.
Закордонні станції – “CQ SP”.

6.Контрольні номери:
Польські станції передають три- або чотиризначні групи, що складаються з рапорту RS або RST, та однієї літери,
що позначає воєводство (напр.59В на PHONE або 599B на CW) Вживаються наступні скорочення воєводств: B,C,D,F,G,J,K,L,M,O,P,R,S,U,W,Z;

Закордонні станції передають п”яти- або шестизначні групи, що складаються з рапорту RS або RST, та номеру зв”язку
починаючи з 001 (напр. 59001 на PHONE або 599001 на CW).

7.Нарахування пунктів:
Для польських станцій:
QSO з DX станцією: 3 пункти;
QSO з Європейською станцією: 1 пункт;
зв”язки з польськими станціями не зараховуються;

Для закордонних учасників:
QSO з польською станцією: 3 пункти;

8. Множники:

Для польських станцій: Країни з актуального списку DXCC (без SP) зараховуються на кожному діапазоні окремо незалежно від виду модуляції;

Для закордонних учасників: Воєводства SP зараховуються на кожному діапазоні незалежно від виду модуляції Максимальна кількість 96 (16 воєвідств Х 6 діапазонів).

9.Результат: Сума пунктів на усіх діапазонах помножується на суму множників на усіх діапазонах.

10.Класифікація:
A. MOAB MIXED,
B. SOAB MIXED HP,
C. SOAB MIXED LP,
D. SOAB MIXED QRP,
E. SOTB MIXED,
F. SOAB PHONE HP,
G. SOAB PHONE LP,
H. SOSB PHONE,
I. SOAB CW HP,
J. SOAB CW LP,
K. SOSB CW,
L. SWL MIXED

Назви категорій та означення використаних скорочень:
МО: Multi-Operator Single-Transmitter означає, що в кожному моменті може випромінюватися тільки один сигнал, та кількість змін діапазонів та видів модуляції обмежується до 12 протягом однієї години.
SO: Single Operator – означає що усі дії по обслуговуванні станції, запису зв”язків та їх контролю виконуються однією особою. Також дозволяється в кожному моменті  випромінювати тільки один сигнал, та кількість змін діапазонів та видів модуляції обмежується до 12 протягом однієї години.
SOTB: Single Operator Three Band – Один оператор на трьох довільно вибраних діапазонах.
HP: High Power – Максимальна вихідна потужність, дозволена ліцензією.
LP: Low Power – Максимальна вихідна потужність: 100 W
QRP: Максимальна вихідна потужність: 5 W
AB: Усі діапазони
SB: Один діапазон
MIXED: Mixed Mode
Учасник декларує участь тільки в одній категорі, інша подається для контролю.

11. Спостерігачі:
Польські спостерігачі повинні прийняти кличний знак закордонної станції,передану нею контрольну групу  і кличний знак польської станції.
Закордонні спостерігачі повинні прийняти кличний знак польської станції,передану нею контрольну групу  і кличний знак закордонної станції.

12.Результати:
Таблиці результатів для закордонних станцій будуть поділені по країнах – учасниках та категоріях. У категорії QRP таблиця буде споряджена по континентах.Для польських станцій результати будуть подані по категоріях. Найвищі результати буде подано в окремій таблиці.

13.Дипломи:
Дипломи будуть призначатися за найвищі результати у кожній категорії, кількість дипломів у кожній категорії буде визначатися Комісією Змагань, залежно від кількості учасників кожної категорії та кількості набраних пунктів станцією-лідером. Переможці в усіх категоріях, країнах та континентах можуть отримати спеціальні плакетки від індивідуальних спонсорів.

14. Звіти:
Звіти у електронній формі у форматі Cabrillo Потрібно висилати на адресу:
<lp.gr1534714122o.kzp1534714122@sgol1534714122-cxdp1534714122s1534714122>
Файл Cabrillo повинен долучатися до листа, у темі листа повинно подаватися кличний знак. Звіти у письмовій формі висилаються за адресою:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Звіти висилаються не пізніше кінця квітня, дата визначається за поштовим штемпелем. Електронні звіти у інших форматах ніж  Cabrillo, та паперові роздруківки будуть прийматися до контролю.

15. Дискваліфікація:
Недотримання правил, неспортивне поводження під час змагань або порушення Умов Змагань є підставою для дискваліфікації.

16. Спірні питання: Рішення Комісії Змагань є кінцевими.

17. Список префіксів польських станцій: 3Z,HF,SN,SO,SP,SQ SR

Організатори: Польський зв”язок Короткохвильовиків PZK та SPDXC – Польський DX клуб.

переклад: UR5WHQ

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0