KOLEŻANKI I KOLEDZY CZŁONKOWIE

Lwowskiego Klubu Krótkofalowców !!
Na wstępie dziękujemy za otrzymane od Was życzenia z okazji naszych Świąt Wielkanocnych.
Obecnie pozwólcie, że w związku z Waszymi Świętami Wielkiej Nocy pozwalam sobie w imieniu własnym i wszystkich krótkofalowców naszego Oddziału przesłać Wam w załączeniu okolicznościową kartkę Świąteczną wraz z życzeniami dla Was i dla Waszych Rodzin.
VY-73! Zbyszek SP8AUP Prezes Zarządu OT PZK w Jarosławiu
Członek ZG PZK – Wiceprezes Zarządu LKK
Kartka Wielkanoc 2015