Експеримент в CQ WW VHF (змагання в Україні)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент
громадської організації
«Ліга радіоаматорів України»

Б.Б. Самарцев
___.___.2015

РЕГЛАМЕНТ
спортивних УКХ змагань “Експериментальний Чемпіонат на УКХ”

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до “Правил міжнародних змагань з радіоспорту”, “Єдиної Української Спортивної Класифікацією”, “Регламенту аматорських радіостанцій України”, положенням “Чемпіонату Світу на УКХ – CQWWVHF” та цим Регламентом.

1.2. Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік, затвердженого наказаом Мінмолодьспорту від 14.02.2015 № 397 (зі змінами) Спортивний Комітет ЛРУ, розуміючи складну ситуацію в УКХ-контестінгу України, яка склалася внаслідок неорганізованих дій керівництва ЛРУ попередньої каденції, що призвела до скасування багатьох змагань, які користуються популярністю в світі і дають можливість в першу чергу реалізувати себе радіоаматорам-ультрокороткохвильовикам, ініціює у 2015 році проведення нових спортивних змагань з радіозв’язку на УКХ.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАННЯ

2.1. Популяризація УКХ радіоспорту в діапазонах 50 МГц і 144 МГц.

2.2. Підвищення операторської майстерності радіоспортсменів.

2.3. Виявлення найсильніших спортсменів, команд, спортивних клубів України.

2.4. Виконання розрядних норм і вимог ЕУСК (розділ радіозв’язок на УКХ).

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

3.1. Час проведення Змагань, з 18.00 UTC суботи, 18 липня 2015 (з 21.00 Київського часу) до 21.00 UTC неділі, 19 липня 2015 .

3.2. Заліковий час участі у змаганні визначається самим учасником, для всіх категорій, за винятком «Пішохід».

3.3. У категорії «Пішохід», тривалість участі в змаганні визначається самим учасником і може бути розділена на періоди. Наприклад: 2:00 безперервної роботи діапазон 144 МГц. і 4 години безперервної роботи діапазон 50 МГц., або тільки один діапазон, або якось інакше, але не може перевищувати в сумі 6 (шість) годин.
3.4. У всіх категоріях, за винятком «Пішохід» та «Авто», станції можуть мати
будь-яке стаціонарне / польове розташування і не повинні змінювати його під час змагання.

3.5. Радіостанція, розташована чітко на кордоні між двома QRA-локаторами, повинна вибрати єдиний, позначення якого буде використовуватися в контрольному номері.
Якщо станція припускає працювати з декількох QRA-локаторів, до позивному станції з початку змагань необхідно додати / Р або / М, залежно від обраної учасником залікової категорії. Інший QRA-локатор може бути переданий, якщо станція перемістилася не менше ніж на 100 метрів,

3.6. Станції можуть розташовуватися в місцях постійного проживання, вдома,
на дачі, на даху будівель або в польових умовах, на вершині гори, височини, на відкритій місцевості тощо.

3.7. Радіозв’язки з кореспондентами, що знаходяться в рухомих об’єктах наземному, повітряному і водному транспорті, зараховуються, якщо радіозв’язки з ними відповідають цьому регламенту і підтверджені звітом.

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

4.1. До участі в змаганнях допускаються радіоаматори України та будь-яких інших країн.

4.2. До участі у змаганнях допускаються всі радіоаматори що мають дозвіл / ліцензію на роботу в діапазонах 144 МГц і 50 МГц без обмеження за віком, статтю та спортивних досягнень.

4.3. Вітаються учасники, що працюватимуть з рідкісних QRA-локаторів на автомобілі або пішки.
4.4. Загальні вимоги. Передавачі та приймачі повинні бути розташовані в межах кола діаметром не більше 500 метрів. Всі антени повинні бути з’єднані кабелями з передавачами і приймачами, використовуваними учасником.

V. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

5.1. Змагання проводиться на аматорських діапазонах 50 МГц і 144 МГц. Види роботи: СW, Phone, в Phone входять: FM, SSB. До заліку приймаються радіозв’язки, проведені з використанням усіх видів проходження на УКХ, за винятком зв’язків через активні ретранслятори. Не дозволяється у змаганнях проведення радіозв’язків на приймально-передавальних частотах ретрансляторів.

5.2. Всім учасникам не дозволяється передача на частотах: DX-вікна:
50.100-50.125 MГц та на викличній частоті 145.500 MГц.

5.3. При проведенні радіозв’язків учасники обмінюються контрольними номерами.
В якості контрольного номера передається позивний і квадрат QRA-локатора з чотирьох знаків, наприклад: UZ1СС КN77, при цьому передавання RS (T) не обов’язкове і не фіксується у звіті. Послідовність запису зв’язків – за часом. Часом проведення зв’язку вважається момент її закінчення. Час у звітах вказується в UTC.

5.4. З будь-яким учасником, що не має в позивній / М або / Р, можна провести одн радіозв’язок на кожному діапазоні незалежно від виду роботи CW або Phone. Повторні зв’язки не зараховуються.

5.5. Пересувні станції мають у позивній / М, можуть проводити повторні радіозв’язки з усіма учасниками з кожного свого нового великого QTH-квадрата: KN87, KN97, KN98, KN88 … тощо.

5.6. Розбіжність у часі зв’язку допускається не більше двох хвилин.

5.7. Не рекомендується передавати в ефір час проведення зв’язку.

VI. КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ

6.1. Single-OpAll-Band – Один оператор всі діапазони.
Єдиний сигнал в будь-який момент часу.

6.2. Single-Op 6 Meters & Single-Op 2 Meters – Один оператор діапазон 6 метрів або Один оператор діапазон 2 метри.
Єдиний сигнал в будь-який момент часу.

6.3. Rover – Радіостанція працює з автомобіля.
Один або два оператора, що пересуваються в одному автомобілі. Єдиний сигнал в будь-який момент часу. До позивному додається / М.

6.4. Single-Op QRP – Один оператор QRP.
Єдиний сигнал в будь-який момент часу. Вихідна потужність – не більше 10 Вт.
Без обмежень по місцю розташування учасника в полі або будинку і антен.

6.5. Hilltopper – Пішохід.
Радіостанція працює при пересуванні пішки або не з стаціонарної позиції при живленні від автономних джерел електрики.
«Пішохід» – Один оператор – QRP використовуваний переносну радіостанцію. Єдиний сигнал в будь-який момент часу.
Вихідна потужність – не більше 10 Вт. Без обмеження на тип використовуваного джерела живлення і антен. До позивному додається / Р.
Якщо оператор станції “Пішохід” переміститься в інший квадрат, то до позивному додається / М замість / Р і звіт починається з початку, після повернення в попередній квадрат можна продовжити роботу з / М і звіт знову писати з початку. Таким чином, оператор станції “Пішохід”, якщо він знаходиться на межі двох, трьох або чотирьох великих квадратів і має можливість / намір переміщатися в ході змагань, може відпрацювати в двох залікових категоріях: “Пішохід” та “Авто”.

6.6. Multi-Operator – Багато операторів.
Два або три оператора, які можуть працювати одночасно на двох діапазонах, але мати єдиний сигнал в будь-який момент часу. Без обмежень по потужності і антен.

VII. НАРАХУВАННЯ ПУНКТІВ

7.1. За кожну радіозв’язок нараховується: 50 МГц – 1 , 144 МГц – 2 .

7.2. Множником є сума великих квадратів QTH локатора.
7.3. Остаточний результат на кожному діапазоні визначається як добуток пунктів за радіозв’язки на кількість різних великих квадратів QTH локатора.
Приклад 1.
UZ1ZZ працював з одного QRA і провів QSO за діапазонами:
На 50 MГц 47 QSO (47 × 1 = 47 очков) з різних 25 QRA локаторів (25 множник)
На 144 MГц 35 QSO (35 × 2 = 70 очков) з різних 8 QRA локаторів (8 множник)
UZ1ZZ набрав за QSO: 47 + 70 = 117 очок і за QRA: 25 + 8 = 33 множник. Підсумковий результат: 117 х 33 = 3861 залікових пунктів.

Приклад 2.
UT0ZZ / R працював з двох різних QRA і провів QSO за діапазонами:
На 50 MГц з QRA – КN52: провів 62 QSO (62 × 1 = 62 очки) з 25 різних QRA локаторів (25 множник)
На 144 MГц з QRA – KN52: Провів 35 QSO (35 × 2 = 70 очки) з 9 різних QRA локаторів (9 множник)
На 50 MГц з QRA – КN51: Провів 36 QSO (36 × 1 = 36 очок) з 18 різних QRA локаторів (18 множник)
На 144 MГц з QRA – KN51: Провів 17 QSO (17 × 2 = 34 очка) з 7 різних QRA локаторів (7 множник)
UT0ZZ / R набрав за QSO: 62 + 70 + 36 + 34 = 202 очки, за QRA: 25 + 9 + 18 + 7 = 59 множник. Підсумковий результат: 202 х 59 = 11918 залікових пунктів

7.4. З будь-яким учасником можна провести одну зв’язок на кожному діапазоні з одного квадрата QTH локатора незалежно від виду роботи CW або Phone.

7.5. Зв’язки з радіоаматорами, які не надіслали звіт, зараховуються за умови, якщо їх позивні зустрічаються не менш ніж у 5-ти надісланих звітах.

7.6. У разі перевищення 30% не зарахованих зв’язків від числа заявлених учасник не знімається з загального заліку, але знімається з заліку на призи.

7.7. Розбіжність у часі проведення радіозв’язків допускається не більше двох хвилин.

VIII. ЗВІТИ

8.1. Кожен учасник або команда, незалежно від кількості проведених радіозв’язків, складає звіт і відправляють його в суддівську колегію.

8.2. Термін відправки звіту 10 днів. Звіти повинні бути вислані не пізніше 10 днів після закінчення змагань.

8.3. У 2015 році судити змагання буде суддівська колегія cqww-vhf.com.

8.4. Приймаються тільки електронні звіти. Вони повинні бути відправлені по електронній пошті, в заголовку листа пишіть тільки Ваш позивний, не забувайте в звіті вказувати свій QTH-локатор, а так само залікову категорію.

8.5. Для залікових груп «Пішохід» та «Авто» потрібно вести окремий звіт для кожного нового квадрата QTH-локатора. Звіти операторів групи «Пішохід», які працювали більше, ніж з 1-го QRA квадрата, судитимуться в групі “Авто”, для цього оператору групи “Пішохід” необхідно виконати умову пункту – 5.5.

8.6. Звіт складається в електронному вигляді, у форматі СABRILLO. Ім’ям файлу звіту є позивний, написаний латинською літерами.

8.7. У титульній частині звіту обов’язково повинні бути: позивний, QRA-локатор, залікова категорія учасника, електронна адреса – латинським літерами.
Для тих, хто не має можливості скористатися комп’ютерними програмами, але є можливість самостійно набрати текст звіту на комп’ютері, пропонуємо строго дотримуватися зразка.
Приклад оформлення титульної частини звіту і проведеного одного QSO:
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: UT
CONTEST: CQWWVHF
CREATED-BY:
CALLSIGN: XX7ZZ
Category-Operator: SINGLE-OP
Category-Band: 144
Category-Power: QRP
CLAIMED-SCORE: 2
OPERATORS: XX7ZZ
CLUB: LKW
NAME: GURU
ADDRESS: TEN.R1534714241KU@ZZ15347142417XX1534714241
ADDRESS:
SOAPBOX: P.O.B.-00, Vmerinka, UKRAINE, 83000
QSO: 144 PH 2009-07-18 1801 XX7ZZ KN88 XX3ZZ KN88
END-OF-LOG:

8.8. Звіти надсилаються на е-mail: moc.f1534714241hv-ww1534714241qc@fh1534714241vqc1534714241, файли звіту повинні бути прикріплені до листа, а не включені в тіло листа.

8.9. Поточна інформація ходу суддівства і результати на: http://www.cqww-vhf.com/

ІХ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

9.1. Нагороджуються переможці в кожній заліковій категорії. Також можуть бути нагороджені учасники, що показали видатні результати.

9.2. Переможці змагань можуть визначатися і за іншими критеріями, залежно від можливостей спонсорів та за погодженням з організаторами змагань.

9.3. Переможці визначаються окремо на кожному діапазоні і в кожній категорії учасників за найбільшою кількістю набраних пунктів.

9.4. Учасники, які посіли призові місця нагороджуються дипломами відповідних ступенів по кожному діапазону.

9.5. Учасники в категорії МО, які посіли перше місце за сумою роботи
на двох діапазонах нагороджуються кубком від спонсорів і ЛРУ і їм присвоюється звання “Чемпіон України”.

9.6. Учасник в категорії SО, що зайняв перше місце за сумою роботи на двох діапазонах нагороджується Кубком ЛРУ і йому присвоюється звання “Чемпіон України”.
9.7. Учасники, які посіли 1-3 місця у всіх інших категоріях нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

9.8. Для визначення призів і нагородження учасників запрошуються спонсори.

Примітка:
у 2015 році спонсорами будуть UR5WD, UT4NZ, …

Голова УКХ-комітету ЛРУ Ю.П. Горець

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Голова Голова
Спортивного комітету ЛРУ Колегії спортивних Суддів ЛРУ

І.М. Доскоч Г.С. Ігнатов
___.___.2015 ___.___.2015

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0