XXXI ЗМАГАННЯ на честь І. Лукасєвича

ПОЛОЖЕННЯ
ХХХI змагань за копію лампи Ігнація Лукасєвича
Організаторами ювілейних ХХХ змагань за копію лампи Ігнація Лукасєвича є Polski Zwiazek Krotkofalowcow
Oddzial Podkarpacki w Krosnie (OT 05) та Львівський Клуб Короткохильовиків (ЛКК).
Мета змагань : Вшанування пам”яті Ігнація Лукасєвича – творця нафтового промислу.
До участі у змаганнях запрошуються вітчизняні та закордонні радіоаматори і спостерігачі.
Змагання відбудуться 23 серпня 2015р. о 15:00-17:00 UTC.
Діапазон: 80м, CW, SSB.
Зв”язки з однією станцією допускаються різними видами емісії.

Члени OT05 i ЛKK та станції-лауреати 30 попередніх змагань передають:
(Станцією–лауреатом є станція, що зайняла перше місце в одному з 30 попередніх змагань)
Виклик на SSB: Wywolanie w Zawodach o Lampe Lukasiewicza podaje [SP8XX]
Виклик на CW: CQ TEST L DE…
Рапорти: RS L /на SSB/ або RST L на CW

Інші учасники передають:
Виклик на SSB: Wywolanie w Zawodach o Lampe Lukasiewicza podaje [SP1XX]
Виклик на CW: CQ TEST SP DE…
Рапорти: RS або RST і порядковий номер зв”язку, починаючи з 001 (на SSB 59 001 або CW 599 001)
Нарахування пунктів:
За QSO зі станцією,котра не є членом OT05, LKK i котра не є лауреатом одного з попередніх 30 змагань– 1 pkt,
За QSO зі станцією котра є членом OT05, LKK i є лауреатом одного з попередніх 30 змагань– 3 pkt,зі станцією-організатором – 3 пункти.
За QSO між станціями-організатора–члени OT 05, LKK , а також переможці одного з попередніх 30 змагань– 1 pkt.

Робота з станціями ЛКК і в межах 3690-3700 кHz.
Кінцевий результат : сума очок за QSO

Класифікація учасників:
A – Клубні та індивідуальні станції CW i SSB
B – Клубні та індивідуальні станції SSB
C – Станції організатора клубні та індивідуальні CW i SSB
D – Станції організатора клубні та індивідуальні SSB
E – Спостерігачі MIXED подають тільки один рапорт для обох станцій

Станції – учасники змагань повинні вказати у звіті свою ( одну) класифікаційну категорію (від А до Е).
Час у звіті вказувати в UTC, допустима розбіжність у часі – не більше 5 хв.
Звіти за змагання відсилаються у електронній формі у форматі CABRILLO , не пізніше 7 днів після закінчення змагань
на адресу: moc.l1537720921iamg@1537720921kzp.51537720921to1537720921 . Назва файлу повинна складатися з кличного знаку станції – учасника і розширення cbr.
Наприклад, UR5WHQ.cbr. У темі листа вказується кличний знак станції, наприклад, UR5WHQ.
Список отриманих звітів буде розміщено на нашій інтернет-сторінці.
Паперові звіти будуть прийматися тільки для контролю, висилати на адресу:
PZK Oddzial Podkarpacki w Krosnie
ul. Rzeszowska 10

Максимальна потужність 100Вт
Нагороди
Переможці змагань в усіх категоріях отримають копії (репліки) ламп Лукасєвіча.
Дипломи отримають усі станції, що вишлють свої логи і будуть відмічені в логах станцій ОТ5 та ЛКК.
Термін оголошення результатів – до 2 місяців після закінчення змагань. Для підведення підсумків змагань буде проведена зустріч на території Skansenu Przemyslu Naftowego im. Ignacego Lukasiewicza w Bуbrce (про терміни буде повідомлено пізніше на сайті ОТ 05), http://otpzk05.pl.
Керівництво відділу ОТ5 PZK- SP8NFZ,SQ8GBG,SP8NFX
REGULAMIN

XXXI Zawodow o Replike  Lampy Ignacego Lukasiewicza
Organizatorem XXXI Zawodow o replike lampy I. Lukaszewicza jest Polski Zwiazek Krotkofalowcow Oddzial Podkarpacki w Krosnie (OT05) oraz Lwowski Klub Krotkofalowcow (LKK) ze Lwowa.

Celem Zawodow jest upamietnienie odkrywcy ropy naftowej oraz tworcy przemyslu naftowego – Ignacego Lukasiewicza.

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy nadawcow i nasluchowcow z kraju i zagranicy.

Termin: 23 sierpnia 2015r. (niedziela), od godz. 15:00 do 17:00 UTC.

Pasmo i emisje: 80m, CW i SSB. Lacznosc z ta sama stacja mozna powtorzyc drugim rodzajem
emisji.

Regulamin dla stacji OT05 i LKK (w tym czlonkow honorowych LKK) oraz laureatow
poprzednich 30 edycji Zawodow:

Laureatem jest stacja, ktora zajela I miejsce w danej kategorii w jednym z poprzednich 30 konkursow.

Wywolanie na SSB: Wywolanie w Zawodach o Lampe Lukasiewicza podaje [SP8XX]
Wywolanie na CW: CQ TEST L DE…
Raporty: RS L /na SSB/ lub emisja CW zapisac RST L

Regulamin dla pozostalych stacji :

Wywolanie na SSB: Wywolanie w Zawodach o Lampe Lukasiewicza podaje [SP1XX]
Wywolanie na CW: CQ TEST SP DE…
Raporty: RS lub RST i numer kolejny lacznosci od 001 (np. SSB 59 001 lub CW 599 001)

Punktacja:
Kazde bezbledne QSO ze stacja, ktora nie jest czlonkiem OT05, LKK i nie jest laureatem poprzednich 30 edycji Zawodow – 1 pkt,
Kazde bezbledne QSO ze stacja, ktora jest czlonkiem OT05, LKK lub laureatem poprzednich 30 edycji Zawodow – 3 pkt. Stacje organizatora zaliczaja – 3 punkty

Kazde bezbledne QSO miedzy stacjami organizatora –czlonkowie OT 05, LKK oraz laureaci poprzednich 30 edycji Zawodow – 1pkt.

Praca w zawodach Stacji LKK /Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow/

w przedziale 3690-3700 MHz
Wynik koncowy: Suma punktow za QSO.

Klasyfikacje:
A – Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
B – Stacje indywidualne i klubowe na SSB
C – Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
D – Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB
E – Stacje nasluchowe MIXED podaja tylko jeden raz pelny raport zglaszanych obydwu stacji

Zawodnik moze byc sklasyfikowany tylko w jednej z w/w grup klasyfikacyjnych /osoba posiadajaca
znaki nadawcze i nasluchowe moze startowac TYLKO w jednej wybranej przez siebie kategorii/

Logi: nalezy przeslac do organizatora tylko w formie elektronicznej, plik cabrillo.

Stacje biorace udzial w zawodach proszone sa o jasne podanie w logu kategorii w jakiej chca byc klasyfikowane (A do E).

Dziennik zawodow nalezy prowadzic w czasie UTC. Dopuszczalna roznica czasu pomiedzy stacjami w nadeslanych logach moze wynosic maksymalnie 5 min.

Logi za zawody nalezy przeslac w terminie 7 dni po zawodach, tylko w formie elektronicznej (plik cabrillo w zalaczniku np. SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np. SP8XX). W przypadku prowadzenia logu w formie papierowej, prosimy skorzystac z dostepnych w sieci internet programow (np. Kol. Marka SP7DQR) do przepisania dziennika do formy elektronicznej i wygenerowania pliku Cabrillo.

Lista otrzymanych logow bedzie sukcesywnie umieszczana na naszej stronie WWW.

Logi nalezy przeslac na adres e-mail: moc.l1537720921iamg@1537720921kzp.51537720921to1537720921
Ewentualne logi papierowe zostana uzyte tylko do kontroli po przeslaniu na adres:

PZK Oddzial Podkarpacki w Krosnie
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno.

Dopuszczalna moc w zawodach: 100W

Wyniki Zawodow ustali Komisja, ktorej decyzje sa ostateczne.
Informacje o zawodach sa dostepne na stronie internetowej: http://www.otpzk05.pl w zakladce „Zawody-Contest” .

Nagrody

Zwyciezcy poszczegolnych kategorii zawodow otrzymaja repliki Lampy Lukasiewicza.

Dyplomy otrzymaja wszyscy operatorzy, ktorzy przesla swoje logi i beda wykazani w logach stacji OT05/LKK.
Osoby nie bedace czlonkami PZK proszone sa o dostarczenie koperty A4 + 3x znaczek na list zwykly na odeslanie dyplomu.

Termin ogloszenia wynikow do 2 miesiecy po zakonczeniu zawodow.
Spotkanie podsumowanie odbedzie sie na terenie Skansenu Przemyslu Naftowego im. Ignacego Lukasiewicza w Bobrce (termin spotkania podany bedzie na stronie OT05).

Ostateczna wersja niniejszego regulaminu bedzie dostepna na serwisie http://otpzk05.pl

Zarzad Oddzialu OT 05 PZK – SP8NFZ, SQ8GBG, SP8NFX

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0