ЗАПРОШЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ РАДІОАМАТОРІВ

Z W I A Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
KLUB LACZNOSCI SP8ZIV PRZY KOMENDZIE HUFCA
im. CZESLAWY „BASKI” PUZON W JAROSLAWIU
WYDZIAL EDUKACJI I SPORTU URZEDU MIASTA JAROSLAWIA
ORAZ PODKARPACKI KURATOR OSWIATY W R Z E S Z O W I E

ОРГАНІЗУЮТЬ
КОРОТКОХВИЛЬОВИЙ МАРАФОН ДО “ДНЯ НАРОДНОЇ ОСВІТИ”

ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета організованого марафону -відзначення “Дня народної освіти”, пропагування Ярославського харцерства
а також діяльності органів освіти  Підкарпатського Воєводства.
2. До участі в Марафоні запрошуються оператори індивідуальних і колективних радіостанцій з SP під основними кличними знаками
( не спеціальними чи тестовими), потужністю до 100 Вт. а також зарубіжні радіоаматори.
3. Дата і час:
9 жовтня 2015 р. з 14:00-17:00 UTC
10 жовтня 2015 р.з 5:00 – 8:00 UTC
УВАГА: Якщо у цей час буде проходити PGA -тест, то у змаганнях буде перерва з 6:00 по 7:00 UTC!

6. Діапазон – 3,5МГц – SSB

7. Пункти:
a- за звязок із станцією-організатором SP 8 ZIV – 20 pkt.
b- за звязок із короткохвильовиком-педагогом – 15 pkt.
c- за звязок із короткохвильовиком з SP8..SQ8 підкарпатського воєводства -10 pkt.
d- за звязок із іншими короткохвильовиками, що приймають участь у марафоні – 5 pkt.

УВАГА : Пункти роздаються тільки в одній групі, без можливості їх поєднання.

8. Класифікаційні групи :
a- р/ст.індивідуальні короткохвильовиків-педагогів
b- індивідуальні радіостанції з Підкарпатського воєводства
c- інші індивідуальні радіостанції
d- клубні радіостанції
e- найактивніша р/ст. організатора

9. Рапорти:
Станції, що дають очки подають RS і :
a- станція організатора – JA, наприклад 59-JA.
b- короткохвильовики-педагоги – DN, напр. 59- DN .
c- короткохвильовиком з підкарпатського воєводства – RZ, напр.59-RZ.
d- інші станції подають – MJ і номер звязку напр. 59-MJ-031.

10. ВИКЛИК : “Wywolanie w Maratonie Jaroslawskim “( ” Виволанє в маратонє Ярпславскім”)
11. Нагороди:
a- За перше місце – “КУБОК куратора освіти Підкарпатського Воєводства”
– Від 1-го по 3-є місця у кожній групі – ДИПЛОМ
– До 5-го місця – ДИПЛОМ ЗА УЧАСТЬ.
12. Результати Марафону будуть  оголошені на протязі 3-х місяців в ЗМІ PZK, а нагороди
і Дипломи вручені на планових зборах або вислані безпосередньо учасникам Марафону.
13. Звіти просимо висилати до 17.X.2015 р. У звітах необхідно вказати: класифікаційну групу, кличний,
час проведення звязку, прийнятий і переданий рапорти, кількість пунктів.

14. Звіти проcимо присилати на адресу:
Klub Lacznosci SP8 ZIV 37-500 Jaroslaw , skr.poczt.127. POLSKA
або на E-mail : lp.2o1537721328@53to1537721328
15. Рішення комісії є вирішальна.
15. Склад комісії:
Przewodniczacy : phm.- Zbigniew Guzowski SP8AUP – Kierownik Klubu
Czlonkowie : phm. Jagoda Drys SP8AYL- Czlonek Klubu
hm. Miroslaw Fron SP 8 TJX – Czlonek Klubu.

VY-73! – CZUWAJ !

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0