Положення диплому “35-а річниця першого зв’язку…”

Правила дипломa
“35-я годовщина первых сообщений RTTY В ПОЛЬШЕ”
„35th anniversary of first RTTY QSO in Poland”

1. Диплома выдается в память 35-летие проведения первой связи RTTY в Польше. Связь была проведена между станциями SR1PBW и Y23NE 19 декабря 1980 года 18.58 UTC в диапазоне 3,5 МГц.
2. Издатель дипломa является Радиолюбительский клуб SP1PBW
3. Для того, чтобы получить диплом, чтобы получить 35 очков для общения с 18 декабря 2015 года по 18 декабря 2016 года RTTY станций следующим образом:
3Z35RTTY – 10 очков.
HF35PBW – 10 очков.
HF35RTTY – 10 очков.
SO35RTTY – 10 очков.
DM2CNE – 5 очков.
для каждой связи RTTY станции польской 1 пункт.
Связь с одним из специальной станции обязательна.
Он является обязательным для выполнения связи RTTY станции приветствие. Станции могут быть повторены на другом диапазоне. Также включает в себя контакты, сделанные в национальных и международных соревнованиях.
4. Чтобы получить диплом необходимо отправить выписку из дневника станции электронный адрес: lp.pw1534358081@wbp11534358081ps1534358081
5. Электронная версия бесплатно диплом (в формате PDF или JPG).
6. Для печати диплом с пересылкой должен заплатить сбор в размере 10 злотых (эквивалент)
7. Диплом менеджер – Славек SP1DOZ.

REGULAMIN WYDAWANIA DYPLOMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
„35-TA ROCZNICA PIERWSZEJ ŁĄCZNOŚCI RTTY W POLSCE”
„35th anniversary of first RTTY QSO in Poland”
1. Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 35 rocznicy przeprowadzenia pierwszej łączności w Polsce emisją RTTY. Łączność została przeprowadzona pomiędzy stacjami SR1PBW i Y23NE w dniu 19 grudnia 1980 roku o godzinie 18.58 UTC
w paśmie 3.5 MHz.
2. Wydawcą dyplomu jest Klub Krótkofalowców SP1PBW.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 35 punktów za łączności w dniach od 18 grudnia 2015 r. do 18 grudnia 2016 r. emisją RTTY ze stacjami według następującego klucza:
3Z35RTTY – 10 pkt.
HF35PBW – 10 pkt.
HF35RTTY – 10 pkt.
SO35RTTY – 10 pkt.
DM2CNE – 5 pkt.
za każdą łączność emisją RTTY ze stacją polską 1 pkt.

Obowiązkowe jest przeprowadzenie łączności emisją RTTY ze stacją okolicznościową. Stacje można powtórzyć na innym paśmie. Zaliczane są także łączności przeprowadzone w zawodach krajowych i zagranicznych.
4. W celu otrzymania dyplomu należy wyciąg z logu przesłać na adres elektroniczny:
lp.pw1534358081@wbp11534358081ps1534358081
5. Wersja elektroniczna dyplomu jest bezpłatna (PDF lub JPG).
6. Za wydrukowanie dyplomu i przesłanie na adres pocztowy wymagana jest opłata w wysokości 10 zł (ekwiwalent).
7. Managerem dyplomu jest Sławek SP1DOZ.
8. Sponsorem dyplomu jest C.H.U. Manhattan sp. z o.o.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0