КУБОК ЛЕВА – SSB

На прохання багатьох радіоаматорів Львівщини повторюю РЕГЛАМЕНТ
відкритих змагань Львівського Клубу короткохвильовиків «Кубок Лева»,
опублікований 8-го березня 2016 року

РЕГЛАМЕНТ
«ПРИЙНЯТО»
Радою ЛКК
Голова Ради Львівського
клубу короткохвильовиків І.Доскоч(UR5WD)
05.03.2016р. м.Львів
РЕГЛАМЕНТ
відкритих змагань Львівського Клубу короткохвильовиків «Кубок Лева».
I. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ.Змагання «Кубок Лева» проводиться з метою:- подальшого розвитку аматорського радіозв»язку на КХ пасмах;- підвищення рівня майстерності учасників «Кубка Лева»;- підготовка учасників з України до національного Чемпіонату з радіозв’язку на КХ;- проведення максимальної кількості радіозв’язків між учасниками.
ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. «Кубок Лева» проводиться у два тури, відповідно, – телеграфний тур – 12 березня 2016 року з 18.00 по 18.59 UT та телефонний (SSB) тур – 9 квітня 2015 року з 18.00 по 18.59 UT одночасно на діапазонах 80 та 160 метрів на місцях. Рекомендовані частоти 3510-3570 для 80 метрового діапазону, відповідно до виду випромінювання та 1810-1910 для 160 метрового діапазону, відповідно до виду випромінювання.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ змагань « Кубок Лева». Загальну організацію проведення «Кубка Лева», призначення та роботу Суддівської Колегії, приймання та опрацювання звітів, підведення підсумків, визначення, нагородження переможців здійснює Рада Львівського Клубу короткохвильовиків.
ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у «Кубку Лева» запрошуються всі без виключення оператори колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій як українські, так і учасники з інших держав, радіоаматори – члени Львівського Клубу короткохвильовиків та радіоаматори Львівської області.
V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ «Кубка Лева».Радіозв’язки між учасниками проводяться на рекомендованих смугах частот, відповідними видами випромінювання у відповідний час за принципом “кожний може працювати з кожним”. Робота станцій, що прийматимуть участь та вихідна потужність регламентується згідно їх діючих ліцензій. Повторні радіозв’язки між учасниками дозволяються на різних діапазонах. Переходи з одного діапазону на інший не регламентовані. Дозволяється використовувати радіоаматорські відкриті мережі сповіщення (кластер), а також програмно-технічні засоби радіоприймання та аналізу інформації (скімер), використання технології один оператор – два радіо (SO2R). Селфспотінг (передача інформації про себе у відкриті радіоаматорські мережі) заборонено. Забороняється використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів.Рекомендований загальний виклик «CQ LV TEST» для роботи телеграфом та «УСІМ – КУБОК ЛЕВА», «CQ – LION CUP», «ВСЕМ -КУБОК ЛЬВА» для роботи телефоном.Групи учасників:Один оператор – (SINGLE-OP),Багато операторів – (MULTI-OP – 1 TX), Звіт для контролю (CHECKLOG). Залік проводиться по кожній групі відповідно до виду випромінювання. Залік серед учасників радіоаматорів-членів Львівського міжнародного Клубу короткохвильовиків та радіоаматорів Львівської області проводиться окремо від решта учасників.Для групи «Звіт для контролю» залік не проводиться, очки учаснику цієї групи не нараховуються, але зараховуються іншим учасникам.Контрольний номер складається з рапорту, та порядкового номеру зв’язку, наприклад, 59(9) 001. Нумерація радіозв»язків послідовна і не залежить, від переходів з діапазону на діапазон.Для учасників-членів Львівського Клубу короткохвильовиків та радіоаматорів Львівської області контрольний номер складається з рапорту та умовного позначення за системою диплома URDA, наприклад, 59(9) LV01. Для іноземних учасників-членів Львівського міжнародного Клубу короткохвильовиків, та почесних членів ЛКК, номер складається з рапорту та умовного позначення за системою URDA Львівської області з індексом 00, наприклад, 59(9) LV00.При прийманні-передачі цифр телеграфом у контрольних номерах дозволяється використовувати загальноприйняті буквені скорочення, наприклад 9 – N, 1 – A, 0 – T.Нарахування очків. За кожний зв’язок у межах своєї країни нараховується 1 очко. За кожний зв’язок поза межами своєї країни нараховується 2 очки. За кожний зв’язок з учасником-членом Львівського міжнародного Клубу короткохвильовиків або радіоаматором з Львівської області нараховується 5 очків. Множник відсутній.Заявленим результатом учасника є сума очків за проведені радіозв»язки на всіх дозволених діапазонах за вказаний проміжок часу, виключаючи повтори.При проведенні радіозв’язків допускається розбіжність у показах часу – 3 хв.Порушення вимог даного Регламенту можуть бути підставою для переведення учасника із залікової групи в групу «Звіт для контролю».
VІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ «Кубка Лева».Всі оператори колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій повинні самостійно дотримуватися виконання правил техніки безпеки під час проведення «Кубка Лева».
VІІ. СУДДІВСТВО ТА ЗВІТИ «Кубка Лева».Суддівство проводиться Суддівською Колегією на підставі отриманих від учасників звітів.Звіти потрібно направляти до Суддівської Колегії в електронному вигляді по електронній пошті з вкладенням файлу-звіту у форматі Cabrillo2.0 або Cabrillo3.0. Як виключення, звіт може бути відправлений у іншому форматі, у тому числі, паперовому.Однак, Суддівська Колегія залишає за собою право не використовувати такі звіти у роботі у разі неможливості однозначної трактовки даних такого звіту. Електронний лист зі звітом оформляється: – в темі листа необхідно вказати лише позивний; – до листа має бути прикріплений файл звіту лише одного учасника; – ім’я вкладеного файлу – .cbr(log), наприклад, UW1WU.cbr(log) ; Крайній термін подачі звіту по електронній пошті (дата поштового відбитку) – 14 діб після закінчення відповідного туру «Кубка Лева». Звіти, що надійшли до Суддівської Колегії пізніше і до дати публікації попередніх результатів, приймаються як “Звіт для контролю”. У разі виявлення Суддівською Колегією помилок оформлення звіту, такий звіт може бути повернутий учаснику на доопрацювання та не вважається наданим. При проведенні суддівства, радіозв’язок не зараховується обом учасникам у наступних випадках:- якщо радіозв’язок відсутній у звіті;- якщо є спотворення в контрольному номері або в позивних;- якщо час радіозв’язку розходиться більш ніж на 3 хвилини; Звіти надсилати за електронною адресою: ten.r1537749133ku@61153774913302puc1537749133vl1537749133
VІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ «Кубка Лева».Переможці визначаються окремо серед операторів індивідуальних радіостанцій та операторів колективних радіостанцій окремо у кожному турі (окремо – телеграф, окремо – телефон). Та окремо визначається абсолютний переможець за підсумком 2 турів.Остаточно переможці оголошуються після розгляду апеляцій після публікації попередніх результатів.
ІХ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ «Кубка Лева».Учасники, які визначені як переможці у своїх групах, нагороджуються Малими Кубками. Кубком Лева нагороджується абсолютний переможець за підсумком двох турів. Усі учасники будуть нагородженні сертифікатами учасників.
Х. Загальні питання. Скарги та пропозиції з любих питань приймаються тільки від учасників «Кубка Лева» організатором. Право прийняття остаточного рішення щодо процесу роботи опрацювання звітів та визначення переможців «Кубка Лева» належить Суддівській Колегії.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0


Comments

  1. By ut3wx

  2. By ut3wx

  3. By ur5whq