Диплом з нагоди 90-річчя заснування ЛКК

award 90yrs_LKK_7
Львівський клуб короткохвильовиків (ЛКК), разом з Польським Союзом . короткохвильовиків (PZK) з нагоди 90-ї річниці заснування клубу, одного з найстаріших радіоклубів Європи,видає диплом «90 років Львівському клубу короткохвильовиків».
1. Умови виконання диплому
Диплом видається всім радіоаматорам та спостерігачам, які набрали не менше 90 пунктів за зв’язки з радіостанціями України та Польщі, проведені в період з 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р. на всіх КХ і УКХ діапазонах, включно з WARC, будь-якими видами випромінювання. .
Для радіоаматорів – спостерігачів умови виконання диплому аналогічні, з зазначенням в заявці кличних сигналів обох кореспондентів.
Диплом «90 років Львівському клубу короткохвильовиків» видається тільки в паперовому форматі.
2. Нарахування пунктів:
– за зв’язки з Львівськими станціями, що використовують ювілейний кличний сигнал, (в префіксі присутні цифри « 90 ») та за зв’язки з польскими ювілейними станціями ( в префіксі кличного сигналу присутній знак «90LKK») нараховується – 15 пунктів;
– за зв’язки з членами ЛКК*, почесними членами ЛКК, колективними радіостанціями Львівщини – 10 пунктів;
– за зв’язки з іншими українськими та польськими радіоаматорами – 5 пунктів.
Повторні зв’язки зараховуються на різних діапазонах, а також на одному діапазоні різними видами модуляції.
Обов’язковим є проведення радіозв’язку  не менш ніж з одною  ювілейниою радіостанцією до 90-ї річниці створення Львівського Клубу короткохвильовиків.
Почесні члени ЛКК з SP: SP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN;  SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO; SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV; SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI
3.Оформлення заявки
Заявка на диплом оформляється, як виписка з апаратного журналу, в котрій необхідно вказати кличний сигнал, прізвище, ім’я заявника і його адресу, основні дані
про радіозв’язки і кількість нарахованих пунктів.
Заявка висилається дипломному менеджеру поштою або на електронну адресу.
Дипломний менеджер залишає за собою право перевірки проведених QSO .
4.Вартість диплому:
– для радіоаматорів України — 50 грн ( разом з поштовими витратами);
– для радіоаматорів інших країн — 15Zl, 5 USD, 5 Євро .
Оплата проводиться перерахуванням необхідної суми на банківську платіжну карту або рахунок дипломного менеджера.
5. Адреси дипломного менеджера :
– Лев Кисилевський, UR5WHQ ; ten.r1537925175ku@qh1537925175w5ru1537925175; . Львів, вул. С. Петлюри 37-А, 79021 ,

картка Приватбанку 5168 7556 2908 2021 .

6. Термін прийому заявок на диплом – до 01.02.2017 року.
* Перелік операторів аматорських радіостанцій, членів клубу ЛКК, розміщені на сторрінці: http://lkk.org.ua
Рада « ЛКК»

REGULAMIN DYPLOMU

UPAMIĘTNIAJĄCEGO JUBILEUSZ 90-LECIA POWSTANIA LWOWSKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW

1. Wydawcą dyplomu jest Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK) oraz Polski Związek Krótkofalowców (PZK) .
2 .Celem Dyplomu jest upamiętnienie 90-tej rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców jednego z najstarszych klubów Europy.

3. Do dyplomu zalicza się łączności i nasłuchy przeprowadzone w dniach od 1.I.2016 r do 31.XII.2016 r. na wszystkich pasmach KF i UKF
dowolnymi emisjami.

4 .Dla nasłuchowców obowiązują nasłuchy obu korespondentów.
5. Do uzyskania dyplomu należy zdobyć minimum 90 pkt.
6. Dyplom wydawany będzie tylko w wersji papierowej

7. Punktacja:

– za łączności ze stacjami okolicznościowymi z cyfrą w znaku „90” – 15 pkt.
– za łączności z członkami LKK, członkami honorowymi LKK oraz z Lwowskimi stacjami klubowymi – 10 pkt.
– za łączności pozostałymi stacjami Ukrainy i Polski – 5 pkt.

8. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone z tą samą stacją na różnych pasmach KF i UKF lub na tym samym paśmie lecz inną emisją.
9. Obowiązkowe jest przeprowadzenie co najmniej jednej łączności ze stacją okolicznościową z okazji 90-rocznicy powstania LKK.

Honorowi Członkowie LKK z SP: SP2BMX; SP2JMR; SP2SGF; SP3IQ; SP5CCC; SP5HEN; SP5MDB; SP5QWJ; SP5VJO;
SP5XVY; SP8AJC; SP8AQA; SP8AUP; SP8HAU; SP8HXU; SP8IQQ; SP8MI; SP8MRD; SP8NFE; SP8NFZ; SP8TK; SP9ATD; SP9EV;
SP9IQO; SP9JPA; SP9LDB; SQ5ABG; SQ5HAU; SQ5MO; SQ7B; SQ8JLA; SQ9CWI.

Lista stacji – członków LKK podana jest na stronie http:/lkk.org.ua

10. Koszt Dyplomu dla stacji polskich 15 zł. Opłatę za dyplom należy przekazać przelewem bankowym na konto:
27 2030 0045 1110 0000 0410 7860
Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, Jarosław, skrytka pocztowa 127
11. Zgłoszenie na dyplom wraz z potwierdzeniem wpłaty winno zawierać: imię i nazwisko, znak
i adres pocztowy wnioskodawcy, znak stacji przyznającej punkty, datę i czas przeprowadzenia
łączności wraz z obliczoną punktacją.
12. Dodatkowe informacje o regulaminie można uzyskać pod adresem elektronicznym lp.2o1537925175@53to1537925175
13. Zgłoszenia przez stacje z SP należy przesyłać na adres Wiceprezesa Zarządu LKK Kol. SP8 AUP

OT PZK 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 lub elektronicznie na lp.2o1537925175@53to1537925175.

14.Termin przyjmowania zgłoszeń na dyplom do dnia 31.I.2017 r.

ORGANIZATORZY

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0


Comments

  1. By UW1WU

  2. By UW1WU

  3. By US5WFO

    • By ur5whq

  4. By ur5whq

  5. By US5WFO

    • By ut3wx