Диплом „ 30 LAT KLUBU SP8ZIV ”

Виконати  умови диплому „ 30 LAT KLUBU SP8ZIV ” польські колеги  пропонують в лютому місяці  2017 року.

REGULAMIN DYPLOMU „ 30 LAT KLUBU SP8ZIV ” 

1.Wydawcą Dyplomu jest Harcerski Klub Krótkofalowców Związku Harcerstwa Polskiego

przy Komendzie  Hufca im. Czesławy „ Baśki ”  Puzon  SP 8 ZIV   37-500   Jarosław ul. Sienkiewicza 11.  Skr. poczt.127.

Celem dyplomu jest promocja miasta Jarosławia  oraz upamiętnienie obchodów 30 – lecia

działalności na terenie Jarosławia Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP8ZIV.

Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od dnia 1 lutego  2017 r .

do dnia 28 lutego 2017 r.

Do uzyskania  dyplomu należy zdobyć minimum 30 pkt.

Stacje zaliczane do dyplomu „ 30 lat Klubu SP8ZIV” oraz ilości przyznawanych przez

nie  punktów:

Stacja Klubowa SP 8 ZIV  –   10 pkt. – łączność obowiązkowa.

Członkowie Klubu :   SP8AUP ; SP8AQK ;  SP8AYL ; SP8IE ;  SP8GHN ; SP8GXQ ;

SP8GYJ ; SP8IQQ ;  SP8LNO ; SP8NAA ; SP8RHO ;  SP8TCQ ; SP 8 TJX ; SQ8DBE ;

SQ8AY ;  SQ8FEB ; SQ8FEC ; SQ8HBT ;  SQ 8 LSY ;    –  5 pkt.

      UWAGA :  Wyżej wymienione stacje mogą rozdawać punkty jako operatorzy stacji

klubowej SP8ZIV.

  1. Stacja indywidualna która uzyska najwyższą ilość punktów otrzyma Dyplom

oraz okolicznościowy PUCHAR  a kolejne dwie stacje otrzymają „ ALBUM       O JAROSŁAWIU ”

 Z każdą stacją organizatora można przeprowadzić tylko jedno QSO bez względu na

pasmo i rodzaj emisji

.Koszt dyplomu – znaczki pocztowe  2 x 2,00 zł..

Zgłoszenie na dyplom winno zawierać : Imię i Nazwisko, znak i adres wnioskodawcy,

znak  stacji przyznającej punkty, datę i czas przeprowadzenia łączności wraz z obliczoną

punktacją . Dołączenie kart QSL dla naszych stacji mile widziane. Dodatkowe

informacje o regulaminie można uzyskać pod adresem elektronicznym  .

Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klub łączności SP 8 ZIV 37-500 Jarosław

Skr. poczt. 127.

  1. Termin przyjmowania zgłoszeń na dyplom do dnia 10 marca 2017 r.

Kierownictwo  Klubu

Posiadaczy powyższego regulaminu prosimy bardzo o dalsze jego rozpropagowanie.

  

DZIĘKUJEMY !