Regulamin zawodów “Puchar Lwowa z lączności na KF 2017”

Regulamin

1.Cel zawodów.

Celem zawodów jest promowanie radio sportu, krótkofalarstwa oraz miasta Lwowa.

2.Organizator:

2.1 Organizacja pozarządowa “LKK”
2.2 Wywołanie ogólne:
CW – CQ LVIV TEST
SSB – CQ Lviv Cup

3.Termin zawodów

3.1 20 Maja 2017
3.2 Od 19.00 do 20.59 UT (GMT) w cztery tury
– Pierwsza tura CW od 19.00 do 19.29 UT;
-Druga tura CW od 19.30 do 19.59 UT;
-Trzecia tura SSB od 20.00 do 20.29 UT;
Czwarta tura SSB od 20.30 do 20.59 UT;
W każdej turze z tym samym uczestnikiem jest dozwolone tylko jedno QSO.
3.3 Pasmo 80 metrów. Polecone segmenty: 3530 – 3560 CW, 3610 – 3640 SSB.

4.Uczestnicy zawodów.

4.1 Do udziału w zawodach są zaproszeni krótko falowce z całego świata.
4.2 Kategorie uczestników:
-A – Indywidualne CW
-B- Indywidualne SSB
-C- Indywidualne Mix(SSB+CW)
-D-Radiostacje klubowe tylko Mix(SSB+CW)

5.Raporty

RS(T) + numer kolejnej łączności od 001.
Numeracja QSO ciągła we wszystkich turach.

6.Punktacja

6.1 Za każde QSO jest naliczany 1 punkt.
6.2 Wynik końcowy: suma zdobytych punktów podczas zawodów.

7.Dzienniki

7.1 Wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie CABRILLO. Nazwa pliku składa się ze znaku uczestnika oraz kategorii np: UR0WWW _D.cbr
7.2 Końcowy termin podania wyników – 27.05.2017 do 20.59 UT.
7.3 Wyniki wysyłać na adres:

8. Sędziowie zawodów.

8.1 Za pomocą komputera.
8.2 Główny sędzia zawodów-Sędzia międzynarodowej kategorii G.Czlijanc (UY5XE).
8.3 QSQ nie jest zaliczane obojgu uczestnikom w przypadku źle nadawanego lub odebranego numeru .QSO
-Źle odebranego znaku.
-Przy nieodpowiednim czasie QSO więcej niż 3 minuty.
8.4 Organizacja pozarządowa ogłasza wyniki zawodów nie później niż 1 lipca 2017.
8.5 Wyniki zawodów będą podane na oficjalnej stronie LKK.

9. Nagradzanie uczestników.

9.1 Zwycięzca zawodów otrzymuje główną nagrodę za największą ilość punktów.
9.2 Pozostałymi nagrodami będą odznaczeni uczestnicy z maksymalną ilością punktów w swoich kategoriach.
9.3 Uczestnicy zawodów które zajęli 2-3 miejsce w swoich kategoriach będą odznaczeni medalami i dyplomami.
9.4 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy Certyfikat.