REGULAMIN zawodów “Puchar Lwa z łącznośći na KF 2019”

REGULAMIN
zawodów “Puchar Lwa z łącznośći na KF 2019”

1.Cel zawodów :
Popularyzacja radiosportu,krótkofalarstwa oraz miasta Lwowa.

2. Organizator zawodów i patronat zawodów.
2.1.Organizatorem zawodów jest Społeczna organizacja “Lwowski Klub Krótkofalowców ” -LKK.
2.2.Patronatem zawodów jest Główny sędżiowski kollegium(GSK) wybrany przez organizatora zawodów.
2.3.Wywołanie w zawodach :
– na CW-CQ LV TEST
– na SSB-“Wywołanie w zawodach Puchar Lwa”.

3.Termin zawodów
3.1. 24 maja 2019 roku
3.2. Zawody od 19.00 do 19.59 UTC(analog GMT) w dwie tury:
-Pierwsza tura na CW od 19.00 do 19.29 UT
-Druga tura na SSB od 19.30 d0 19.59 UT
W każdej turze z tym samym uczestnikiem można przeprowadzić tylko jedyne QSO.
3.3.Pasmo-80 metrów.Zgodnie z BAND-PLANEM :3530-3560 kHz-CW oraz 3610-3640 kHz-SSB.

4. Uczestnicy zawodów
4.1.Licencjonowane radiostacje zarówno ukraińskie jak i zagraniczne z całego świata.
4.2.Kategorie uczestników:
A-tylko stacje indywidualne na CW
B-tylko stacje indywidualne na SSB
C-tylko stacje indywidualne MIX(SSB+CW).
D-Tylko stacje klubowe MIX(SSB+CW)..

5. Grupy kontrolne.
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T),numeru kolejnego QSO z 001.
Numeracja QSO-Ciągła we wszystkich turach.

6.Punktacja.
6.1.Za każde bezbłędne QSO-1pkt.
6.2.Wynik końcowy stanowi suma punktów w zawodach.

7. Dziennik zawodów.
7.1. Log jest sporządzany w jako plik w formacie CABRILLO.Nazwa pliku-to znak stacji oraz kategoria-np.UR0WWW_D.cbr
7.2.Termin ostateczny do wysłania logu-31.05.2019 do 20.59 UTC.
7.3. Logi wysyłamy na adres GSK –
7.4.W temacie listu prosimy podać znak oraz kategorię -np. UR0WWW kategoria D.

8.Sędżiowstwo zawodów-za pomocą komputera.
8.1.Główny sędzia – UR7QM.
8.2.QSO nie zalicza się dla obu uczestników w przypadku:
-niezgodności w obu logach danych o QSO
-rozbieżności czasu ponad 3 min.
8.4.GSK podbije wyniki zawodów do 01 lipca 2019 r.
8.5. Wyniki zawodów będą podane na stronie LKK oraz za pomocą innych zasobów informacyjnych.

9. Nagrody:
9.1.Wielkim pucharem zostanie nagrodzony uczestnik zawodów z maksymalną sumą punktów.
9.2.Małymi pucharami zostaną nagrodzone uczestnicy z maksymalną sumą punktów w swoich kategoriach.
9.3.Za zajęcie 2-3 miejsca w swoich kategoriach-dyplom.
9.4.Wszystkim uczestnikom zawodów będą wysłane pamiątkowe Certyfikaty.