Zyczenia z okazji 90-tej rocznicy PZK

Drodzy Koledzy!
90 lat temu w Warszawie powstał Polski Związek Krótkofalowców, jednym z założycieli którego był także Lwowski Klub Krótkofalowców.
Z ogromną przyjemnością składamy życzenia z okazji 90-tej rocznicy PZK! Życzymy wszystkim członkom PZK dużo zdrowia, pomyślności na przyszłość, spełnienia wszystkich planów co do zjednoczenia oraz rozwoju krótkofalarskiego ruchu na całym świecie!

Prezes Zarządu LKK – Wołodymyr Szwydkyj, UR5WMM
Skarbnik LKK – Igor Adamowski, UR4WG