Титульна сторінка комунікату PZK#10 від 09.03.2022

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę, apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy.

Ponieważ PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Fundacja “Siepomaga”, fundacja “Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” PCPM i jeszcze kilka innych.
Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych.

Prezydium ZG PZK