Проведення SPDX Contest 2022 скасовано

SPDX Contest 2022 odwołany

Na posiedzeniu w dniu 14 marca br. po wnikliwej analizie Komisja SP DX Contest, wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców (PZK) i SP DX Clubem, po dyskusji i wysłuchaniu opinii zaproszonych gości podjęła decyzję o odwołaniu SP DX Contest 2022.

Od początku wojny na Ukrainie Polska przyjęła do tej pory prawie 2 miliony uchodźców, co jest bezpośrednim skutkiem agresji Rosji na naszego sąsiada. Jest to wydarzenie bez precedensu w Europie i spowodowało największy kryzys migracyjny na naszym kontynencie od czasów II wojny światowej. Polacy są głęboko zaangażowani we wszelkie formy pomocy humanitarnej. Polscy krótkofalowcy udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom w swoich domach, oferują swoją pomoc i usługi w każdy możliwy sposób. W tych nadzwyczajnych okolicznościach uznaliśmy, że należy odwołać tegoroczne zawody SP DX Contest.

PZK, SPDXC, Komisja SP DX Contest 2022

TNX UR5WQ