Диплом W-LKK-M оновлені умови

Диплом “Worked with members of Lviv Shortwave Club” (W-LKK-M)
(ред. від 20.04.2022)

Засновник диплому – ЛВ ЛРУ “Львiвський клуб короткохвильовикiв” (LKK).
Базовий диплом видається за QSO’s / SWL’s з 10-ма членами клуба (вiдповiднi “наклейки” – за кожнi наступнi 10).
Зараховуються QSO’s / SWL’s всiма видами випромiнювання на всiх аматорських дiапазонах (повторнi – не зараховуються), проведені через УКХ-ретранслятор не зараховуються (у заявці необхідно вказати точну частоту).
Вартість паперового варіанта – 20 грн. (відповідних “наклеєк” – SASE).
Електроний варіант (у розробці) – безкоштовний.
Витяг з апаратного журналу надсилати на адресу: Георгiй Члiянц (UY5XE) а/с 19 Львiв 79000, або –
Для довідок: 032 2378180, 066 2271425
Skype – uy5xe_ http://www.qsl.net/uy5xe

73! UY5XE