Najserdeczniejsze Życzenia dla Was

Najserdeczniejsze Życzenia dla Was a za Waszym pośrednictwem dla Waszych Rodzin oraz wszystkich
Krótkofalowców Członków Lwowskiego Klubu Krótkofalowców „Kolebki Polskiego Krótkofalarstwa”
VY-73! Zbyszek SP8AUP.