РЕГЛАМЕНТ аматорського радіозв’язку України – ПОСТАНОВА № 173 від 10.05.2023
  Додатки (повністю) до РЕГЛАМЕНТу аматорського радіозв’язку України – f527874n330
 • Додатки окремими документами
  ========================================

 • ЗАМОВЛЕННЯ про намір скласти кваліфікаційний іспит – Форма АЗ-1
 • ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем – Форма А3-2
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання гармонізованого експлуатаційного документа аматорської радіостанції (АРС) – Форма АЗ-3
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання гармонізованого екзаменаційного сертифіката – Форма АЗ-4
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання гармонізованого експлуатаційного документа аматорської радіостанції (АРС) іноземцю або особі без громадянства, що перебуває на території України – Форма АЗ-5
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання національного експлуатаційного документа ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку – Форма АЗ-6
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання експлуатаційного документа РО для спортивної радіопеленгації – Форма АЗ-7
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання національного експлуатаційного документа рухомого РО (носивної, пересувної) аматорської та аматорської супутникової радіослужб – Форма АЗ-8
 • ЗАМОВЛЕННЯ про продовження строку дії експлуатаційного документа аматорської радіостанції (АРС) – Форма АЗ-9
 • ЗАМОВЛЕННЯ на отримання національного експлуатаційного документа АРС з використанням СПС (УПС) – Форма АЗ-10
 • ДОВІДКА про складання кваліфікаційного іспиту – Форма АД-1
 • АКТ технічного контролю параметрів РО – Форма АО-2