Склад ревізійної комісії ГО ЛКК:

Голова
– Магнушевсткий М.Л. (UR5WHT)
Члени:
– Радомський А.О. (UR5WAC)
– Харченко Л.Г. (UT1WL)

Протокол №1 засідання ревізійної комісії від 17.10.2021