Склад ревізійної комісії ГО ЛКК:

Голова
– Кривохиж С.В. (UR5WAN)
Члени:
– Магнушевсткий М.Л. (UR5WHT)
– Ревонюк Л.Й. (UT1WR)

Протокол №1 засідання ревізійної комісії від 17.10.2021