Z W I A Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O KLUB LACZNOSCI SP8ZIV PRZY KOMENDZIE HUFCA im. CZESLAWY „BASKI” PUZON W JAROSLAWIU WYDZIAL EDUKACJI I SPORTU URZEDU MIASTA JAROSLAWIA ORAZ PODKARPACKI KURATOR OSWIATY W R Z E S Z