Новий Регламент в дії

Вступив в дію новий Регламент https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1106-23#Text
Після наказу по Львському регіональному відділенню УДЦР про затвердженню нового складу КТК, 
Комісія приступить до роботи. Оголошення про проведення засідань КТК будуть надані на сайті. 
Протерміновані Дозволи є чинними.

Голова Ради ЛКК - Ігор, UT4WA