Вступив в дію новий Регламент https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1106-23#Text Після наказу по Львському регіональному відділенню УДЦР про затвердженню нового складу КТК, Комісія приступить до роботи. Оголошення про проведення засідань КТК будуть надані на сайті. Протерміновані Дозволи є чинними. Голова Ради ЛКК - Ігор, UT4WA