Drodzy Koledzy. W imieniu prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, ZG PZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK i swoim własnym z okazji zbliżającego się szybkimi krokami Nowego Roku życzę Wam zdrowia, sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym oraz wspaniałych osiągnięć związanych z naszym pięknym hobby. Życzę Wam także najważniejszego w obecnej dobie pokoju